Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Senior Jurist Economisch Bestuursrecht

Met geruime aantoonbare kennis van het economisch bestuursrecht

Functieomschrijving 

U wordt ingezet bij een Provinciale opdrachtgever van REEF, specifiek voor het bieden van juridische ondersteuning op een tweetal programma's, te weten het programma 'Innovatie en Topsectoren' en het programma 'Energietransitie'.

U biedt de juridische ondersteuning aan deze prioritaire programma's op het gebied van met name economisch bestuursrecht. Hieronder valt mededinging, aanbesteding, staatssteun en advisering inzake subsidie-verlening. U adviseert inzake het verbintenissenrecht (diverse soorten overeenkomsten) en het algemeen bestuursrecht waaronder de Provinciewet, Wob, mandaat en delegatie. Het opstellen van juridische documenten, mondelinge en schriftelijke advisering en het voeren van interne en externe overleggen behoort tot uw hoofdtaken.

Profiel 

U beschikt over een afgeronde academische opleiding (master) Nederlands Recht. U heeft aantoonbaar kennis opgedaan van het economisch bestuursrecht, te weten aanbesteding, staatssteun, subsidie en/of mededinging, het verbintenissenrecht en het algemeen bestuursrecht (Awb, Provinciewet, Wob).
U bent minimaal laatste 5 jaar werkzaam geweest als senior jurist binnen genoemde rechtsgebieden (economisch bestuursrecht, verbintenissenrecht en algemeen bestuursrecht). U beschikt over recente ervaring met het adviseren over aanbesteding én staatssteun evenals het adviseren aangaande (privaatrechtelijke) overeenkomsten en het algemeen bestuursrecht.

U heeft geadviseerd in complexe zaken in een bestuurlijke context en u heeft direct bijgedragen aan de besluitvorming. Vanwege het bestuurlijke gewicht van de beide programma's dient u goed te kunnen omgaan met de bestuurlijke context. Dat betekent dat u duidelijk de juridische kaders kunt aangeven, maar daarbinnen oog moet hebben voor bestuurlijke ambities. Ongevraagd advies maakt onderdeel uit van deze opdracht. Uw advisering is oplossingsgericht, waarbij u in staat moet zijn om steun te vinden voor oplossingen bij andere stakeholders binnen de organisatie (andere programma's, andere afdelingen, concernjuristen) en buiten de organisatie (andere overheden, private partijen en hun adviseurs).

De programma's worden uitgevoerd door kleine teams, hetgeen van u vraagt om meedenken met de teams en een hands on-mentaliteit. U dient zich in korte tijd de belangrijke dossiers eigen moeten maken om die al direct te kunnen begeleiden.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.