Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Projectmanager Regionale samenwerking

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een projectmanager die namens het LVMB en onder aansturing van de Programmamanager, verantwoordelijk is voor het welslagen van onderdeel B binnen het programma.

U bewaakt en faciliteert de uitvoering van die activiteiten en onderzoekt die nodig zijn om te komen tot structurele afspraken over regionale samenwerking, daarbij gebruik makend van de kennis en ervaring die met de uitvoering van onderdeel 'A' en onderdeel 'C' van de opdracht wordt verkregen. Deze projectmanager borgt de aansluiting bij of agendering van aanverwante activiteiten die weliswaar in LVMB-verband plaatsvinden maar buiten de scope van dit programma (bijvoorbeeld het opstellen van een positioning paper voor het LVMB). Vanuit deze positie speelt de projectmanager regionale samenwerking (Verankering ROVM) een cruciale rol in het bewaken en borgen van het draagvlak, vertrouwen en inspanning van alle betrokken wegbeheerders uit het LVMB bij de uitvoering van het gehele programma.

De programma bevat drie concrete onderdelen, te weten:

 1. Het realiseren van de generieke pakketten 18 (scenario's), 19 (bemensing) en 20 (techniek) van de Mobiliteitsaanpak.
 2. Het maken van afspraken over structurele samenwerking na 2012.
 3. Het formuleren van een voorstel voor additioneel te realiseren functionaliteit die de effectiviteit van het netwerkbreed verkeersmanagement verder kunnen vergroten.

De hoofdwerkzaamheden van de projectmanager zijn:

 • Het vormgeven van de verankering van ROVM gedurende de looptijd van het programma.
 • Het opstellen en gereed maken voor besluitvorming van een voorstel (incl voorstel voor financiën) voor verankering van ROVM.
 • Het hiertoe afstemmen met de projectmanager van de pakketten 18-19 tbv output uit de praktijk van ROVM in de diverse regio's en met de adviseur Regionale samenwerking tbv de LVMB activiteiten. 
 • Het met de wegbeheerders (en stadsregio's) zorgdragen voor de input voor het programma, gebaseerd op de samenwerking.
 • Het met de programmamanager en overige teamleden behalen van de programmadoelen.
 • Het namens de leden van het LVMB onderhouden van contacten en inventariseren van belangen die relevant zijn voor het programma.
 • Het kennen van het speel-, belangen en krachtenveld van de (R)OVM omgeving en tijdig benodigde informatie verzamelen voor de strategie, voortgang, realisatie en organisatie van het programma t.b.v. het realiseren van de opdracht.

Profiel

 • U beschikt over een afgeronde opleiding op HBO+/WO niveau. Daarbij heeft u minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld van mobiliteit en bent u bekend met verkeersmanagement. 
 • Ook heeft u 5 jaar ervaring in (regionale) samenwerkingsverbanden. 
 • U heeft kennis van en ervaring met organisatie-ontwikkeling. 
 • U beschikt over goede netwerkvaardigheid. 
 • U legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie belangrijke personen en organisaties. 
 • U weet de juiste mensen te vinden om steun en medewerking te verkrijgen. 
 • U vormt allianties en coalities om doelen te bereiken. 
 • U bent bestuurlijk sensitief. 

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten