Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Operationeel verkeerskundig adviseur

Voor een project bij Rijkswaterstaat

Functieomschrijving 

De operationeel verkeerskundig adviseur ondersteunt primair de trekkers van drie regioteams. Accenten liggen hierbij op het adviseren en ondersteunen bij het vormen van de operationele organisaties, op het (laten) opstellen en bestuurlijk laten vaststellen van netwerkbrede regelscenario's en verbeteren van de aanpak op basis van leerervaringen bij de implementatie van de regelscenario's.    

De werkzaamheden van de operationeel verkeerskundig adviseur vinden plaats in nauwe afstemming met de leden van de regioteams, waaronder extern adviseurs, en de betrokkenen vanuit de verkeerscentrale Noordoost Nederland (VCNON). De werkzaamheden van de adviseur zijn complementair aan de werkzaamheden van deze mensen. 

De hoofdwerkzaamheden van de operationeel verkeerskundig adviseur zijn:

 • Ondersteunen van de trekker van het regioteam Groningen bij het opzetten van de organisatie, het maken van benodigde bestuurlijke afspraken, het (laten) opstellen en vaststellen van regelscenario's en het benoemen en uitwerken van verbetermogelijkheden. 
 • Ondersteunen van de trekker van het regioteam Zwolle-Kampen bij de aansturing  van het regioteam, het (laten) opstellen en vaststellen van regelscenario's en het benoemen en uitwerken van verbetermogelijkheden. 
 • Ondersteunen van de trekker van het regioteam Twente bij het (laten) opstellen en vaststellen van regelscenario's en het benoemen en uitwerken van verbetermogelijkheden.
 • Ondersteunen van de landelijk coördinator en de trekkers van de regioteams bij het uitwerken van de plannen: verkeerskundige doelen, in te zetten DVM-maatregelen waaronder de maatregelen uit de Mobiliteitsaanpak, programmering en planning van te ontwikkelen en te implementeren regelscenario's. Bijdragen aan de vastlegging hiervan via aanvullingen op de samenwerkingsovereenkomsten.

Profiel

 • U beschikt over minimaal een opleiding HBO+ op het gebied van operationeel verkeersmanagement of praktische verkeerskundige en/of u heeft minimaal 5 jaar ervaring op deze onderdelen. 
 • U heeft kennis van én ervaring met project- en procesmatig werken. 
 • U heeft kennis van én ervaring met het organiseren van samenwerkingsverbanden van overheden, bestuurlijke vaststelling, het organiseren van mandaat en het borgen van inzet /capaciteit per organisatie.
 • U heeft kennis van én ervaring met het vastleggen van regelscenario's in RWS format. 
 • U bent communicatief sterk ontwikkeld, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • U bent een teamplayer, die resultaatgerichtheid weet te combineren met kwaliteitgerichtheid.
 • U bent een netwerker met pioniersgeest en u heeft een organiserende en ondernemende instelling. 
 • U legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie belangrijke personen en organisaties. 
 • U weet de juiste mensen te vinden om steun en medewerking te verkrijgen. 
 • U onderzoekt en herkent behoeften en belangen van de betrokken stakeholders. 
 • U komt met op kritische analyse gebaseerde voorstellen waarin nadrukkelijk en respectvol rekening is gehouden met de belangen van de stakeholders.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.