Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Klantmanager Werk

Niet "pappen en nathouden" maar een echte aan- en doorpakker

Functieomschrijving 

U draagt zorg voor eigen cliëntenbestand (caseload), regelt zelfstandig de planning en afwerking van gesprekken, (her)onderzoeken, aanvragen en bewaakt de van toepassing zijnde termijnen. Tevens verricht u werk-intake-gesprekken en geeft u voorlichting over wet en regelgeving en verwijst eventueel door (zgn. Poortwachter). Ook draagt u zorg voor een goede invulling van de poortwachterfunctie, verricht u reïntegratiewerkzaamheden gericht op uitstroom naar werk en u voert de regie over de individuele trajectbegeleiding. Hierin werkt u samen met een groot aantal ketenpartners, zoals het UWV, reïntegratiebedrijven, scholingsinstellingen en werkgevers.

U biedt hulpverlening aan cliënten in probleemsituaties en verwijst hen zonodig door. Tevens begeleidt cliënten op het gebied van schuldhulpverlening en werkt hierin samen met de ketenpartners. U signaleert, onderzoekt en rapporteert inzake verhaal en terugvorderingszaken en het eventueel treffen van een betalingsregeling met de cliënt. Verder stelt u rapportages en adviezen (conceptbeschikkingen) op, verwerkt u alle afspraken en gespreksverslagen in GWS4all en werkt accuraat middels werkprocessen in het systeem.

Profiel 

U beschikt over HBO werk- en denkniveau en kennis van de socialezekerheidswetgeving, (gemeentelijke) beleid, procedures en de sociale kaart en het kunnen toepassen ervan. Kennis van en vaardigheid in het begeleiden van cliënten met hulpvragen is belangriijk, dit om hen te motiveren aan het werk te gaan.
Kennis van en ervaring in het reïntegreren van cliënten naar arbeid en vaardigheid in het verrichten van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen, behoort tot uw taken. Goede communicatieve en sociale vaardigheden is belangrijk, wij zoeken een stevige persoonlijkheid die de klant een spiegel voor houdt.

Een klantgerichte, pro-actieve, stress-bestendige en ondernemende instelling is gewenst. Een zakelijke werkhouding én de nodige mensenkennis, het maken van duidelijke afspraken en het zo nodig aangaan van de confrontatie met de klant, de verant-woordelijkheid bij de klant laten en actieve monitoring van de voortgang is een belangrijke eigenschap voor de succesvolle invulling van deze rol als klantmanager.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.