yandex counter
Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - HR Beleidsadviseur

Ervaren sparringspartner op gebied van HR binnen gemeentelijke overheid

Functieomschrijving 

U bent verantwoordelijk voor P&O-advies binnen een gemeente voor de afdelingen publiekszaken, ruimte en samenleving en advies en ondersteuning. U bent sparringpartner voor de manager ten aanzien van de uitvoering van P&O beleid, beleidsinstrumenten en regelgeving. U signaleert en analyseert de ontwikkelingen op het terrein van P&O, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en adviseert over de inhoud en vertaling hiervan in beleid, beleidsinstrumenten en regelgeving. Tevens levert u een bijdrage aan het ontwikkelen en optimaliseren van de P&O cyclus. Verder bent u belast met de evaluatie en effectmeting van het organisatiebeleid en adviseert ter zake. Ook wordt u betrokken bij organisatieveranderingen. Verder bent u verant-woordelijk voor het adviseren, begeleiden en ondersteunen van bestuur en leidinggevenden bij de aanpak van organisatie-vraagstukken, behandeling van bezwaar- en beroepschriften en fungeert eventueel als vertegenwoordiger van de gemeente bij gerechtelijke procedures.

Profiel 

U heeft een HBO- werk- en denkniveau en een vooropleiding op het gebied van P&O. U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een HR functie, waarvan minimaal 2 in een gemeentelijke organisatie. U heeft inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en bent in staat om te kunnen schakelen tussen beleid en uitvoering. U beschikt over de generieke competenties doel- en resultaatgericht werken, klantgericht werken en samenwerken. Daarnaast beschikt u over de functiegebonden competenties analytisch vermogen, organisatiebewustzijn, overtuigingskracht en vernieuwend denken.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.