Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Directievoerder en toezichthouder nieuwbouw

Met ruime utilitaire ervaring

Functieomschrijving 

Directievoeren en het houden van toezicht bij twee nieuwbouwprojecten waarbij het gaat om een multifunctioneel gebouw "Wijkhuis van Droo" en een uitbreidingsplan van sporthal "Spoorzone" en verbouw van sporthal De Endesprong en Turnhal Mobilis, Groot-Onderhoud / vervangingsrenovatie-upgrading bestaande dak-gevels.

Inhoudelijk houdt u contole op de aanwezigheid en volledigheid van contracten en vergunningen. Er worden werkbezoeken afgelegd t.a.v. bouwkunde en installaties.

 • U beheert de CAR-verzekering en overige verzekeringen en u beheert en controleert de bankgaranties. 
 • Het beoordelen en controleren op meer- en minderwerk i.s.m. de architect en adviseurs. 
 • U adviseert aan de opdrachtgever over meer- en minderwerk en u houdt hier de financiële administratie van bij. 
 • U beoordeelt en adviseert over betalingstermijnen van aannemers(s) en installateur(s) en stelt de eindafrekingen op. 
 • U stelt een toezichtsplan op bestaande uit het voeren van toezicht en controle op de kwaliteit, bouwtechnische en constructieve zaken gedurende de bouw en coördineert dit. 
 • U beoordeelt en bewaakt de integrale planning voor aannemer(s) en installateur(s). 
 • U voert overleg met de opdrachtgever, bereidt bouwvergaderingen voor en zit deze ook voor en legt dan verslag van de bouwvergaderingen. Tevens het beoordelen en afstemmen van door de aannemer te houden werkvergaderingen en overige coördinatiebesprekingen. 
 • U ziet toe op en beoordeeld revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen en onderhouds- en bedieningsvoorschriften en u beheert de projectdocumenten.
 • U controleert en stemt af over de procedure aangaande de goedkeuring van werktekeningen met betrekking tot bouw en installaties. 
 • U ziet toe op de nakoming van de oveeenkomsten Bouwkundig en Installaties. Ook ziet u toe op de bouwkundige en installatieuitvoering en onderlinge afstemming. 
 • U houdt (voor-opname) en oplevering Bouwkunde en Installaties en stelt een proces-verbaal op. 
 • U controleert en neemt de restpunten bij oplevering op en controleert de revisietekeningen Bouwkunde en stemt de revisietekeningen Installaties met adviseurs af.

Profiel 

Directievoering: minimaal hbo-opleiding Bouwkunde en in het bezit van specifieke kennis. Minimaal 10 jaar ervaring.
Toezichthouder: minimaal mbo-opleiding Bouwkunde en in het bezit van specifieke kennis. Minimaal 10 jaar ervaring.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.