Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Casemanager Omgevingsvergunningen

Functieomschrijving 

U als casemanager krijgt (enkel- en meervoudige) aanvragen van (omgevings)vergunningen toebedeeld en fungeert voor deze aanvragen als contactpersoon richting aanvrager. U bent aanwezig bij de gesprekken, die in het kader van het (voor)overleg worden gevoerd en vervult hierin de rol van gastheer/gastvrouw en coördinator. U volgt de aanvragen tot en met de besluitvorming. De volledigheid van de aanvraag wordt getoetst onder uw regie en de adviseurs (deel)beschikkingen leveren - afhankelijk van de complexiteit - eventueel een bijdrage hieraan. Bij eenvoudige aanvragen kunt u 80% zelf toetsen op volledigheid en bij complexe aanvragen voor 20%. Bovendien bent u procesbewaker en voortgangsbewaker. Dat houdt in dat u de termijnen in de gaten houdt, aan de bel trekt als het proces hapert en zorgt indien nodig voor activering van de vakdisciplines. Wordt hierop onvoldoende gereageerd, dan neemt het afdelingshoofd passende maatregelen. Wanneer een bepaald omgevingsaspect dat vereist schakelt u deskundigen in. U heeft als casemanager een rol als probleemoplosser. U beschikt over een 'overall view' afgestemd op uw toebedeeld takenpakket als casemanager. Dit betekent, dat er meerdere niveaus casemanagers zijn, ieder met een eigen specifiek takenpakket.

Bij een concrete aanvraag heeft u als casemanager normaal ook de rol van adviseur (deel)beschikking voor uw eigen vakdiscipline. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk. Een vakdiscipline kan al dan niet betrokken worden bij de beoordeling op volledigheid. Nadat de casemanager een besluit heeft genomen over de volledigheid, kunnen de (deel)adviseurs hun deel van de aanvraag verder behandelen en op een zo gelijktijdig mogelijk tijdstip beslissen (conform de gemaakte afspraken over advies termijnen). Iedere vakdiscipline zal voor zijn deelvergunning / advies de benodigde toetsingen verrichten. De verschillende adviseurs van de vakdisciplines leveren adviezen / deelvergunningen aan u als casemanager en houden u tussentijds op de hoogte van de voortgang indien er afwijkingen ontstaan van de afgesproken adviestermijnen. Indien er tussentijdse ontwikkelingen zijn die consequenties hebben voor het plan of het proces, overlegt de adviseur of deelvergunningverlener met u. De adviestermijnen zijn/worden vastgelegd in SLA's.

Binnen de wettelijke kaders bepaalt u of al dan niet een (omgevings)vergunning verleend wordt. U kunt eventueel een advies niet overnemen, mits daar een goede motivatie onder ligt en dit mondeling wordt teruggekoppeld aan de betreffende adviseur. Bij eventuele tegenstrijdige adviezen neemt u het initiatief om te komen tot een oplossing binnen de wettelijke of beleidskaders. Het MT zorgt voor rugdekking van de casemanager binnen dit speelveld. In geval de grens van het speelveld wordt overschreden, vindt afstemming plaats met het betreffende afdelingshoofd.

Profiel 

U beschikt over tenminste een HBO werk- en denkniveau en actuele kennis van het omgevingsrecht. U draagt eraan bij dat anderen alert zijn op de behoeften en wensen van (interne) klanten en het verhogen van de klanttevredenheid, mede door de manier waarop hij/zij zelf met klanten omgaat. U draagt binnen de organisatie zorg voor een cultuur waarin invloed en gevolgen van de eigen activiteiten op andere onderdelen van de organisatie worden onderkend en daarnaar wordt gehandeld. In de samenwerking met anderen motiveert u het doen van voorstellen en actie ondernemen om indien mogelijk met alternatieven / oplossingen te komen en u neemt daarin zelf het voortouw.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.