Zoek Alle vacatures

REEF HR-instrumenten

REEF HR-instrumenten

 Resultaten. Daar draait het om in de huidige tijd. Resultaatgericht werken is de sleutel voor het succes. Maar hoe pakt u dit aan? Een klantspecifieke oplossing vindt u in de REEF HR-instrumenten, die zorgen voor een resultaatgerichte focus in uw organisatie.


resultaatgericht sturen en belonenREEF heeft haar kennis en ervaring gebundeld in de REEF HR-instrumenten – resultaatgericht sturen en belonen. Op basis hiervan brengt u uw medewerkers in lijn met de koers van de organisatie. Tegelijkertijd stuurt u op transparante wijze uw medewerkers op taak- en gedragsniveau die een eerlijke beloning ontvangen voor de geleverde prestaties.

Deze resultaatgerichte en praktische REEF HR-instrumenten creëren een solide basis om het rendement van de organisatie, de motivatie van uw mede-werkers en onderscheidend vermogen op de (arbeids)markt te verbeteren.

Zes modules

De REEF HR-instrumenten bestaan uit een zestal modules die onafhankelijk van elkaar zijn in te voeren:

 1. Generiek functiehuis sturen
  Het generieke functiehuis bestaat uit een beperkt aantal functieprofielen. Deze profielen beschrijven op taakniveau wat in een functie moet gebeuren. Hierdoor zijn individuele en gedetailleerde taakbeschrijvingen niet langer nodig. Er ontstaat een overzichtelijk geheel van functies en daarmee transparantie in loopbaanpaden.

 2. Competentiemanagementsturen
  De generieke functieprofielen worden gecombineerd met competentieprofielen. Deze profielen beschrijven op competentieniveau hoe een functie uitgevoerd moet worden. Voor een goede functie-uitvoering is het namelijk ook nodig te sturen op houding, vaardigheden en gedrag. Met competentiemanagement is dit mogelijk.

 3. Functiewaardering belonen
  REEF heeft een eigen methode voor functie-evaluatie en -profilering ontwikkeld. Hiermee wordt op objectieve wijze de relatieve zwaarte van iedere functie gewogen. Dit leidt tot een onderlinge rangorde van functies en vormt de basis van het salarishuis. Transparantie in beloningsverschillen is het resultaat.

 4. Salarishuis belonen
  Het salarishuis is gebaseerd op het functiewaarderingsbesluit. Het bestaat uit een aantal open salarisschalen met alleen minimum- en maximumsalarissen. Het salarishuis vormt het vaste beloningscomponent dat ruimte biedt voor maatwerk en flexibiliteit.

 5. Salarisgroeitabel (SGT) belonen
  Groei binnen het salarishuis is resultaatafhankelijk en gebaseerd op het jaarlijkse beoordelingsresultaat van de medewerker. De SGT maakt het mogelijk de (individuele) resultaten op functie- en competentieniveau in beloning tot uitdrukking te brengen. Deze variabele beloning stimuleert resultaatgericht werken.

 6. HR-gesprekscyclus praktisch
  Om resultaatgericht te kunnen sturen en belonen is een dialoog tussen medewerker en leidinggevende nodig. Deze HR-gesprekscyclus rondom functie- en competentieontwikkeling kent drie formele gespreksmomenten:

  HR-gesprekscyclusPlanningsgesprek: opstellen resultaatprofiel door het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken;

  Functioneringsgesprek: geven van feedback en eventueel bijstellen van de gemaakte afspraken;

  Beoordelingsgesprek: evalueren van de mate van functie- en competentieontwikkeling.

  Het functie- en competentieprofiel vormen de stuurinstrumenten bij de gesprekken. Het beoordelingsresultaat wordt ingepast in de SGT om de behaalde resultaten te belonen.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.