yandex counter
Zoek Alle vacatures

Teammanager/-coördinator, Procesmanager

met goede kennis van GWS en Suite4Jeugd

Opleiding:

HBO Management, Zorg en Welzijn, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Cursussen:

Bemiddeling en Mediation, EuropASI intakemodel, Rapporteren, Werken met cliëntvolgsystemen, Taakstraf alcohol delinquentie, Werken met RISC, Opleiding methodiek handboek jeugdreclassering, Omgaan met agressie en Kindermishandeling, Veiligheid voorop, Harde Kern Aanpak, Werken met het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen, Oplossingsgericht werken, Samenwerken aan veiligheid voor het kind, Beroepscode en tuchtrecht.

Kennisgebieden:

Inrichting en aansturing van (Jeugd)zorg, Wmo, procesmanagement en kwaliteitszorg bij zorgaanbieders en gemeenten.

Werkervaring:

Deze projectspecialist is een bedreven peoplemanager met een goed procesmatig inzicht. Hij weet de politieke belangen goed te verenigen met de inhoud en zodoende tot een werkbare, kwalitatief goede en uniforme professionele uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg te komen met zijn team. Hij heeft geruime ervaring in het sociaal domein, voor en na de transitie opgedaan en bij zorgaanbieders en gemeenten. Vanuit de jeugdzorg is hij doorgegroeid tot a.i. Coördinator Centra Jeugd en Gezin en Lokale Ondersteuningsteams van gemeenten waarin hij verantwoordelijk is voor de procesinrichting, begeleiding van complexe casuïstiek, aansturing van professionals en het (door)ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en kwaliteitszorg.

Persoonlijkheid:

Deze projectspecialist weet zijn inhoudsdeskundigheid goed te combineren met people- en procesmanagement. Hij heeft een goed politiek-bestuurlijke antenne en gevoel voor belangen en verhoudingen. Hij is gedreven en streeft naar efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening. Hij deelt zijn kennis, is communicatief sterk en weet zodoende mensen te enthousiasmeren en te laten meedenken, hij stelt het perspectief van de cliënt centraal.

Inzetbaarheid: Per direct inzetbaar voor opdrachten in de rollen van Coördinator, Teammanager, Projectleider Jeugdzorg en Wmo.


ga terug