Zoek Alle vacatures

projectspecialisten aan het woord

HeinzRené van der Krabben bij Heinz: "Als programmamanager stuur ik drie Focused Improvement Teams (FIT-teams) aan. Deze werken aan OEE-verbeteringen van de 5 belangrijkste verpakkingslijnen van HJ Heinz te Elst. Door een continue focus en aandacht aan continu verbeteren middels control-loops, hebben we een positieve trendontwikkeling ingezet".

MSDPaul den Otter bij MSD: "Binnen de farmaceutische productieorganisatie van orale toedieningsvormen adviseer en ondersteun ik de medewerkers en het management op het gebied van invulling en beheersing van veiligheids-/arbeidsomstandigheden, gezondheid en milieu. Verder stel ik de Risico Inventarisatie & Evaluatie op, breng verbetervoorstellen in en onderhoud en bewaak ik veiligheidsmanagementsystemen en -doelstellingen".

Friesland CampinaPatric Hendriks bij FrieslandCampina: "Mijn taak is het vervangen van de Clusterleader Maintenance TS voor de tijd dat hij in het automatiseringsproject zit. Dit houdt in het aansturen van de werkplaats met 4 monteurs en een werkvoorbereider. Verder vallen ook het storingsmagazijn met zijn 2 medewerkers onder mijn vleugels. De extra opdracht die aan mij gegeven is het in kaart brengen van de werkprocessen in het magazijn en eventueel ook de werkplaats."

AspenSander Ringoir bij Aspen: "Mijn project, als maintenance & reliability engineer wtb, bij MSD – API (Actieve Pharmaceutische Ingrediënten) binnen de afdeling M&R PSSD (Maintenance & Reliability - Plannig, Sourcing, Supply and Delivery) omvat meerdere kleine, vooral modificatieprojecten. Het gaat om wijzigingen of nieuwbouw van veelal technische installaties waar ik als initiator en projectleider fungeer en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe of aanpassing van bestaande onderhoudsconcepten ben. Het genereren van magazijnartikelnummers van kritische installatiedelen, componenten behoort ook tot het takenpakket."

Royal HaskoningDHVGerard Erbrink bij Royal Haskoning DHV: "Ik ben eindverantwoordelijk voor het elektrotechnische deel van diverse (middel) grote projecten. Het opstellen van budgetramingen, maken van bestekken gericht op E/I installaties en betrokken bij constructiemanagement. Betrokken bij een aantal BRZO projecten waarbij technische input gegeven wordt t.a.v. HAZOP / RIE. Specialisaties: brandmeld installaties, ATEX installaties, bekend met GMP, LEL detectie installaties, noodverlichting installaties, cleanroom installaties, commissioning en planning.
Gerealiseerde projecten:

  • nieuwbouw van een research gebouw (alle elektrotechnische installaties)
  • brandmeldtechnisch gedeelte binnen sprinklerinstallaties voor een gecombineerd gebouw magazijn en verpakking afdeling
  • LEL-detectie en doormelding naar bedrijfsbrandweer.."

M+W GroupHans Castelijns bij M+W Groep: "Werkzaam voor het LSRPP project bij MSD in Oss, bij Construction Management (CM). Gestart als Site Supervisor voor de coördinatie van alle werkzaamheden on-site voor de disciplines bouwkunde, werktuigbouwkundig, clean-piping en Electro & Instrumentatie (E&I). Als Site Supervisor tevens verantwoordelijk voor transport en logistiek en het in huizen en positioneren van alle skits en overige equipement. Bekent met de Health Safety Envirement (HSE) regelgeving binnen MSD. Betrokken bij het verstrekken van werkvergunningen, organiseren en opstellen van Metal Statements, geven van inductie training voor contractors en controle gedurende werkzaamheden. Tevens coördinator voor het inrichten van het contractorscamp. Verantwoordelijk voor het laten bouwen van steigers gedurende het project in samenspraak met de HSE Packet Manager. Na ca. een maand de functie van Packet Manager E&I erbij opgepakt. Als Packet Manager geheel verantwoordelijk voor alle gebouw gebonden, procesmatige elektrotechnische systemen en instrumentatie."

CarbolimGer van der Veen bij Carbolim en bij Nizo: "Carbolim is een bedrijf dat CO2 zuivert dat als bijproduct ontstaat bij chemische processen, onder andere de productie van Ammoniak. Het bedrijf draait 24/7 met drie fabrieken het hele jaar door met een piek in NIZOde zomermaanden. De CO2 is na zuivering geschikt voor consumptie en is o.a. terug te vinden in bier en frisdrank plus koelinstallatie in de voedingsindustrie. 
Mijn opdracht was, met een frisse pragmatische blik kijken naar een aantal punten op het gebied van veiligheid. De RI&E was aanzienlijk oud en niet actueel. Het brandweer aanvalsplan was inhoudelijk te diepgaand niet actueel. Er was behoefte om naast het brandweer aanvalsplan een A-4formulier samen te stellen, waarin bij een incident de brandweer de juiste informatie op schrift had om snel de juiste inzet uit te voeren. Het bedrijf beschikte niet over een werkvergunning systeem, het management was van mening dat hier verandering moest komen. Laatste onderdeel van de klus bestond uit het maken van een werkinstructie over ammoniak vrij maken van een procesonderdeel.

Na het samenstellen van de RI&E vragenlijsten en rondgangen door de fabrieken, een groot aantal personeelsleden geïnterviewd inclusief het management. Dat levert al genoeg boeiende gesprekstof op. Maar waar het om gaat is natuurlijk het plan van aanpak, wat nu verder uitgerold wordt. Het brandweer aanvalsplan is in overleg met de bedrijfsbrandweer van Chemelot aangepast en geactualiseerd. Binnen drie minuten is de bedrijfsbrandweer ter plaatse bij een incident. Het informatie formulier is zodanig van opzet dat binnen deze periode alle relevante brandweer info gegeven kan worden. In overleg met het management is een werkvergunning systeem ontworpen dat uitvoerbaar is binnen de kleine organisatie van Carbolim. Samen met het personeel is een werkinstructie gemaakt hoe veilig Ammoniak uit een installatie gepompt kan worden. 
Bijna gelijktijdig met de opdracht van Carbolim kon ik ook aan de slag bij het NIZO in Ede als procesontwikkelaar en operator in de Food. Met speciale aandacht voor sproeidrogen en indampen. Dit was prima te combineren, zestien uur bij Carbolim en vierentwintig uur bij het Nizo. Het contract bij Nizo loopt een half jaar."

MSDPeter Bos bij MSD: "Ik ben bij MSD verantwoordelijk voor de coördinatie van een tweetal projecten. Het eerste project, SPL (Secondary Packaging Line), omvat het volgens MSD/pharma-specificaties uitwerken en plaatsen van een verpakkingslijn welke de blisters, inclusief UWIL en bijsluiter in verschillende carton-uitvoeringen verpakt. Een aantal cartons samen wordt verpakt in een omdoos, welke vervolgens gepalletiseerd wordt. Alle coderingen in de verschillende processtappen worden middels camera’s gecontroleerd. De lijn is serialisatie-gereed. Verder verantwoordelijk voor het project ‘GoForming’. Hier gaat het om het vervangen van de bed- en vormplaten van de diverse productielijnen door een verbeterde uitvoering teneinde productuitval door slechte lassen te voorkomen."

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.