Jorg Schröder

Expertise: VTH
Opdrachtgever: Kragten

Leren en ontwikkelen

Jorg is actief bij Kragten als medewerker basisregistraties. Hij beoordeelt en verwerkt de binnengekomen mutaties, om zo binnen de gestelde termijn de verbeterslag van het Nationaal Wegenbestand klaar te hebben. Jorg zet zich voortdurend in om verbeteringen door te voeren en levert bijdragen om nieuwe werkwijzen voor zijn project te bedenken. Zo maakt hij continu het verschil bij zijn opdrachtgever.

Jorg heeft meegedaan aan het opleidingstraject basisregistraties van REEF en heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de software ArcGIS Pro, een applicatie die kaartvervaardiging, geavanceerde analyses en datamanagement biedt. Het resultaat hiervan is dat Jorg nóg beter in staat is om zijn project bij Kragten uit te voeren en bovenop de ontwikkelingen zit die de komende jaren gaan plaatsvinden.

Trots

Jorg bezit een flinke dosis REEF-DNA. Hij is trots op zijn werk en is vrijwel altijd van de partij bij uitjes die worden georganiseerd door REEF of Kragten. Op deze manier zoekt hij de verbinding op en geniet hij samen met zijn collega's. Hij is professioneel en gaat proactief te werk om alle gemaakte afspraken tijdig na te komen en boven verwachting af te leveren. Zo garandeert hij resultaat bij zijn projecten en zorgt hij voor trotse collega's binnen team VTH!

Bekijk de andere genomineerden