Zoek Alle vacatures

Projectspecialist Roy Boermeester

REEF-projectspecialisten hebben meerdere jaren werkervaring binnen uw vakgebied. Hierdoor zijn zij in staat om u de taakstelling conform gesteld tijdspad en op een gewenst kwaliteitsniveau uit handen te nemen. Graag stellen we u een projectspecialist voor die binnenkort beschikbaar komt voor een nieuw project:

P&O-adviseur

Projectspecialist Roy BoermeesterRoy is een ervaren P&O-adviseur die gewend is om op alle niveaus binnen een gemeentelijke organisatie als businesspartner op te treden, als klankbord te fungeren en onafhankelijk integraal te adviseren.

Roy beschikt over een brede kennis en ervaring binnen het P&O-beleidsterrein, opgedaan in verschillende posities en rollen bij grote en middelgrote gemeenten. In de projecten die Roy als projectspecialist vervult, streeft hij naar het leveren van toegevoegde waarde in de ontwikkeling, toepassing en bijstelling van het P&O-beleid. Hij heeft praktische ervaring met de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van HR-instrumenten in relatie tot instroom-, doorstroom en uitstroom van personeel binnen alle geledingen. 

Van nature is Roy geïnteresseerd in gedrag van mensen, vooral naar gedrag in (arbeid)organisaties. Hij haalt voldoening uit het stimuleren en ondersteunen van personen in hun streven naar het verwezenlijken van persoonlijke- en organisatiedoelstellingen. Hierbij benadert hij hen en hun werk- en ontwikkelingsprocessen vanuit een positieve en constructief kritische instelling. Weerstand en negativisme ziet hij als een uitdaging. Onder andere door zijn werk- en bestuurlijke ervaring in een politieke omgeving heeft Roy geleerd om te gaan met andere meningen zonder te oordelen. Mede door deze ervaring is hij in staat om bruggen te slaan, te inspireren, uit te dagen en gestelde doelen te realiseren. In zijn oordeel en besluitvorming is Roy onafhankelijk en zelfstandig en houdt graag de regie.

Door zijn bestuurlijke functies heeft Roy (praktische) kennis en ervaring opgedaan in het initiëren, het managen, begeleiden en afronden van processen. Ook heeft hij leiding gegeven (zij het in een niet hiërarchische situatie) aan individuele personen en groepen vrijwilligers. Dit vraagt specifieke kennis en (coachings-)vaardigheden.

Roy kan getypeerd worden als een vriendelijke, flexibele allround P&O-adviseur met een sterke affiniteit tot de O-kant. Roy is afgestudeerd in de sociale wetenschappen, richting psychologie van arbeid en organisatie. 

Roy is beschikbaar voor 36 uur per week.

Klik hier om het cv can REEF-projectspecialist Roy Boermeester te bekijken.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.