Zoek Alle vacatures

Projectspecialist Dirk Lathouwers

Projectmatig werken is een vak apart. De lat der verwachtingen en de gestelde doelen liggen terecht hoog. Doelen zoals kennis delen. Maar ook: de doorlooptijd van projecten verbeteren en hoogstaande kwaliteit leveren middels een gedegen prioriteitstelling en efficiënt werken. REEF-projectspecialisten hebben meerdere jaren werkervaring binnen uw vakgebied. Hierdoor zijn zij in staat om u de taakstelling conform gesteld tijdspad en op een gewenst kwaliteitsniveau uit handen te nemen.


REEF-projectspecialist Dirk Lathouwers

Projectspecialist Dirk LathouwersDirk Lathouwers heeft een brede ervaring opgedaan bij diverse gemeenten. Zo adviseerde en ondersteunde hij het management, zowel gevraagd als ongevraagd. Verder was hij verantwoordelijk bij de uitvoering van het P&O-beleid zoals werving en selectie, verzuimbeleid, gesprekkencyclus en nog vele andere onderwerpen. Tevens fungeerde hij als sparringpartner en droeg hij zorg voor kennis- en informatieoverdracht, een goede vertaling van de wettelijke kaders en de ontwikkelingen op het gebied van P&O naar de dagelijkse praktijk. Hierbij houdt hij altijd oog voor de belangen van de organisatie en medewerkers. Daarnaast heeft hij een inventarisatie gemaakt van alle wetten waar een (overheids)werkgever zich aan moet houden. Hij inventariseerde of de cao - de car-uwo - op alle fronten is overgenomen in de eigen arbeidsvoorwaardenregeling, daar waar de car-uwo een lokale regeling of verordening voorschrijft.

Dirk ondersteunde en adviseerde leidinggevenden bij de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid en begeleidde het plaatsingsproces. Hij ontwikkelde de gesprekkencyclus en een strategisch opleidingsbeleid, begeleidde ontslagzaken en verzorgde verzuimbegeleiding. Daarnaast begeleidde hij de reorganisatie van accommodaties (zwembad, sporthallen en ontmoetingscentrum), stelde een generiek functiehuis op, ontwikkelde functiebeschrijvingen en voerde werkzaamheden uit in het kader van het organisatieontwikkelingstraject. Dirk vertaalde de organisatievisie naar een P&O-beleid, startte een MD-traject op en adviseerde management en medewerkers omtrent de rechtsposities.

Kortom: Dirk is een allround P&O-adviseur. Hij is gewend om projectmatig te werken. Hierdoor is Dirk Lathouwers op verschillende P&O-afdelingen actief geweest, binnen diverse gemeenten. Hij realiseert vernieuwend, efficiënt en hoogwaardig P&O-beleid binnen gestelde kaders van kosten en tijd. Hij analyseert, adviseert, professionaliseert en werkt samen op snijvlak van positioneren, ontwikkelen, uitvoeren, inhoud en coachen. Daarnaast werkt hij resultaatgericht met respect en aandacht voor menselijke verhoudingen, gericht op een commitment voor kwaliteit en lange termijn. Kwaliteit, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, integriteit, eerlijkheid en humor zijn belangrijk voor Dirk en de manier waarop hij in zijn werk en in de wereld staat.

Voor meer informatie over deze projectspecialist kunt u direct contact opnemen met Ingrid Oerlemans, divisiemanager personeel en organisatie of Raf Beelen, projectmanager personeel en organisatie. U kunt Ingrid bereiken per telefoon op 040 29 46 888 of 06 517 96 163 of per e-mail via i.oerlemans@reefbv.nl, Raf is bereikbaar per telefoon op 040 29 46 888 of 06 484 20 532 of per e-mail via r.beelen@reefbv.nl.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.