Zoek Alle vacatures

Projectspecialist Claudia Vermeulen

Projectmatig werken is een vak apart. De lat der verwachtingen en de gestelde doelen liggen terecht hoog. Doelen zoals kennis delen. Maar ook: de doorlooptijd van projecten verbeteren en hoogstaande kwaliteit leveren middels een gedegen prioriteitstelling en efficiënt werken. REEF- projectspecialisten hebben meerdere jaren werkervaring binnen het vakgebied. Hierdoor zijn zij in staat om u de taakstelling conform gesteld tijdspad en op een gewenst kwaliteitsniveau uit handen te nemen.

REEF-projectspecialist Claudia Vermeulen

Claudia Vermeulen heeft HBO Sociaal Juridische Dienstverlening succesvol afgerond en is in 1995 gestart bij gemeenten in de rol van Consulent Terugvordering en verhaal. Vervolgens is zij gaan werken als Juridisch Kwaliteitsmedewerker en Toetser en hierna is zij verantwoordelijk geworden voor het bijstandsbeleid en de vertegenwoordiging van gemeenten in bezwaar- en beroepszaken in het kader van de Wwb. 

Claudia was drie jaar werkzaam als projectleider hoogwaardig handhaven en vervolgens bij onze gemeentelijke opdrachtgevers ingezet op diverse procesmanagementprojecten binnen en buiten het sociale domein. Sterk persoonlijke kenmerken zijn haar verantwoordelijksgevoel, gerichtheid op samenwerken en kwaliteit, haar enthousiasme, klantgerichtheid en pragmatische werkhouding.

Als projectleider Dienstverlening Antwoord© heeft Claudia een benchmark opgeleverd aangaande de kwaliteit en snelheid van de publieke dienstverlening, met het oog op landelijke ontwikkelingen van invloed hierop. Zij adviseert gemeenten aangaande klantgestuurd en resultaatgericht werken en was in 2010 verantwoordelijk voor de organisatie van het seminar gehouden op 17 november, dit in samenwerking met gemeente Steenbergen.  

Van eind 2010 tot juli 2011 is Claudia ingezet bij de afdeling Juridische Zaken en Grondverwerving van Prorail voor een specifiek project in het kader van het opstellen van een producten- en processencatalogus. De ontwikkeling, presentatie en implementatie van die productcatalogus en de actualisatie van de procesflow van de juridische processen zijn haar eindresultaten. Dit vergroot de transparantie in samenwerking en maakt onderdeel uit van een professionalisering van de dienstverlening. 

Voor dit procesmanagementproject heeft zij een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, dit organisatiebreed, om de huidige werkwijzen en procedures inzichtelijk te krijgen. Zij is aangesteld voor het controleren van de procesgang en het maken van een analyse teneinde de efficiency en transparantie in de interne samenwerking te verbeteren en de kwaliteit van de output SMART vast te stellen en te verhogen. Met behulp van een carrousel heeft zij de nieuwe werkschema’s en processen visueel gepresenteerd aan het MT. 

Claudia Vermeulen was als projectleider Dienstverlening/doorontwikkeling KCC bij een gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van de snelbalie en de aanpassing van de openingstijden (zomer- en piekmaanden), het invoeren van digitale afspraken in relatie tot bezetting publiekbalies. Andere van haar taken zijn de ontwikkeling van een promotieplan voor burgers: het gebruik van de digitale balie (afspraken en aanvraagformulier), de actieve coaching van de medewerkers van het KCC en het stimuleren van de digitalisering. Zij verhoogt draagvlak binnen de totale organisatie met oog voor visie en cultuur, zorgt voor kennisoverdracht van vakafdeling naar KCC en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en plaatsing van de actualiteiten producten- en dienstencatalogus op internet en het stroomlijnen van de werkprocessen aangaande telefonie.

Binnen een woningbouwvereniging is Claudia ingezet voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving zoals IBAN/SEPA en de Warmtewet. Als projectleider is zij verantwoordelijk voor de voortgang van het implementatietraject, het samenstellen en het aansturen van het projectteam en het projectresultaat. Claudia is in staat om zich deze materie snel eigen te maken, waardoor zij voor de projectmedewerkers ook als vraagbaak fungeert. Claudia weet nieuwe complexe regelgeving te vertalen naar praktische acties ten behoeve van de klantgerichte processen.

Voor meer informatie over deze projectspecialist kunt u direct contact opnemen met Eelke van der Heijden, divisiemanager: 040 – 29 46 888 of e.vanderheijden@reefbv.nl 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.