REEF VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING (VTH)

Al 20 jaar ondersteunen de projectspecialisten van REEF organisaties door de tijdelijke inzet van specialistische kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De projectspecialisten van REEF zijn op de hoogte van de geldende regels en delen deze kennis met onze partners. Of dat nu is voor een gemeente, omgevingsdienst of provincie. Kennis en ervaring van de REEF projectspecialisten rijkt van het verlenen van vergunningen, het opstellen van handhavingsbesluiten, toezicht houden op projecten tot aan het regisseren en toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Verbindende factor in de omgeving

REEF denkt mee over oplossingen in het VTH-werkgebied. Ondersteuning wordt geboden op zowel strategisch (management-) niveau als operationeel niveau. REEF creëert hierbij oplossingen die verder gaan dan de vraag, waarbij volledige ontzorging het uitgangspunt is. Dit uit zich bijvoorbeeld ook in het verlenen van Wabo-vergunningen op afstand.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.