projecten REEF sociaal en juridisch

Deze selectie van projecten die REEF sociaal en juridisch uitvoert geeft een idee van hoe we de opdrachtgevers bijstaan op juridisch gebied:

REEF recht - Gemeente Eindhoven

Participatiewet: bijzonder onderzoek en handhaving

Uitvoeren van themacontroles en fraudeonderzoeken en beoordelen bestuurlijke boetes wat betreft de participatiewet.

 

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Voeren van keukentafelgesprekken met cliënten en beoordelen zelfredzaamheid en behoefte aan ondersteuning door voorzieningen Wmo/Jeugdwet.

 

Bezwaar en beroep Ambtenarenrecht

Behandelen van bezwaarzaken en vertegenwoordigen van de opdrachtgever in rechte.

 gemeente_stein

Algemene juridische advisering

Advisering aan de vakafdelingen en verantwoordelijk voor de juridische kwaliteitszorg. Optreden in bezwaar- en beroepszaken en zorgdragen voor beleidsontwikkeling en actualisatie verordeningen en mandaatregister.

 REEF recht - Gemeente Heerlen

Juridische advisering vergunningen en handhaving

Adviseur voor de vakafdeling en behandeling complexe dossiers rond vergunning- en handhavingstrajecten Omgevingsrecht.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.