yandex counter
Zoek Alle vacatures

Expertise en sectoren REEF recht

De projectspecialisten van REEF recht beslaan met hun kennis en ervaring een groot aantal beleidsterreinen en taakvelden. Hieronder geven we graag een selectie.

Kennisgebieden

  • Privaatrecht, contractenrecht, arbeidsrecht
  • Bestuursrecht, Awb, omgevingsrecht, sociaal zekerheidsrecht, gemeenterecht

Sectoren

  • Gemeentes: afdelingen Juridische zaken, Ruimte, Openbare orde en veiligheid, Sociaal domein, Grondzaken en vastgoed en Dienstverlening
  • Politie en defensie, P&O en ambtenarenzaken
  • Provinciale overheid en ministeries
  • Waterschappen