• projecten REEF personeel en organisatie
  /daarom!
  nodigen we u uit kennis met ons te delen
  Kennis delen
 • projecten REEF personeel en organisatie
  /daarom!
  zetten wij uw project centraal
  Projecten
 • projecten REEF personeel en organisatie
  /daarom!
  delen wij onze kennis
  Artikelen

projecten REEF personeel en organisatie

REEF-projectspecialisten binnen personeel en organisatie voeren projecten uit bij o.a.:

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Dienst Dommerlvallei

P&O-advies implementatie hoofdstuk 3 CAR-UWO

Invoeren van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR voor een samenwerkingsverband van vier gemeentes. Daarnaast bieden van advies op het gebied van HR voor de financiële afdeling.

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Gemeente Waalre

P&O-adviseur mobiliteit

Fungeren als tussenpersoon en adviseur tussen medewerkers en de gemeente wat betreft weerstanden en belemmeringen. Daarnaast adviseren van het teamhoofd P&O over rechtspositionele vraagstukken. Ook het VWNW-traject viel binnen dit project: bewaken van termijnen en procedures, en inventariseren en invullen van werk in de gemeente met medewerkers uit dit traject.

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Gemeente Westland

Medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Beantwoorden van door klanten gestelde rechtspositionele vragen, informeren van klanten over de rechtspositie, het opstellen van besluiten en een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de P&O-afdeling. Daarnaast actief deelnemen aan de werkgroep Implementatie Individueel Keuzebudget (IKB).

P&O-adviseur

Vervullen rol van P&O-adviseur binnen een samenwerkingsverband van vier gemeenten, adviseren aan leidinggevenden op het gebied van in-, door- en uitstroom. Ook fungeren als arbocoördinator met de focus op het verfijnen van het eigen regiemodel bij ziekteverzuim en het afnemen van de RI&E’s. Tevens op eigen initiatief verantwoording nemen voor het opzetten van een servicedesk P&O.

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Gemeente Heerlen

Senior P&O-adviseur

Op vraag en eigen initiatief adviseren over bedrijfsvoering en strategie, het ontwikkelen en evalueren van concernbeleid en -instrumenten voor de bedrijfsvoering, het ondersteunen van management bij de uitwerking of toepassing van concernbeleid en -instrumenten en bij het toetsen van de bedrijfsvoering op wettelijke en concernkaders.

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Stichting WIJ Eindhoven

HR-adviseur team Indienstname

Selecteren van de arbodienst van de mate van dienstverlening, schrijven van een plan van aanpak en visiedocumenten, vormgeven van het stagebeleid en de samenwerking met onderwijsinstellingen, selecteren van inkoop- en bedrijfsvoeringssystemen, deelnemen aan het team Indienstname (plannen en coördineren van de processen met betrekking tot indiensttreding van het personeel) en het verzorgen van workshops over de inhoud van de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Gemeente Best

P&O-adviseur

Adviseren rond personele en organisatiegerichte vraagstukken, ondersteunen bij de toepassing van het personeelsinstrumentarium (waaronder rechtspositie, werving en selectie, vorming en opleiding, en verzuimbegeleiding), adviseren van medewerkers over personele aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden. Bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie- en personeelsbeleid waaronder de integrale ontwikkeling van personeelsinstrumentarium, arbeidsvoorwaarden en het arbobeleid.

 

Hrm-advies

Inhoudelijk, planmatig en coördinerend ondersteunen op het gebied van P&O bij de oprichting van de organisatie.


 REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Flextronics

Hr-businesspartner

Campusbreed en op corporatieniveau projectmatig ondersteunen op het vlak van hr.

Gemeente Eindhoven, partner van REEF

Hr-advies

Uitvoeren van het reguliere personeelsadvisering en begeleiden van gemeentebrede reorganisaties.

 

Voorzitter zienswijzecommissie

Samen met de zienswijzecommissie toetsen van en adviseren over zienswijzebehandelingen.

 REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Politie Zuid-Holland-Zuid

Hr-advies

Ondersteunen en adviseren van het management over het toepassen van beleid en regelgeving. Adviseren bij (complexe) organisatievraagstukken, mogelijke interventies over houding en gedrag. Ook adviseren en begeleiden bij personele casuïstiek.

 

Lid bezwarenorganisatieteam LFNP

Vernemen van bezwaren en kernpunten, gestructureerd verslagleggen en het doen van aanbevelingen over bezwaarpunten en een besluit op bezwaar.

 

Juridische ondersteuning P&O

Schrijven van een beslissing op bezwaren over personele aangelegenheden van politiemedewerkers in het kader van het landelijke functiegebouw.

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij Gemeente Tilburg

Hr-advies

Het ondersteunen en adviseren van leidinggevenden bij de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid. Ook fungeren als aanspreekpunt hiervoor.

 

Vitaalcoach

Coaching en training van het werkvermogen door bevordering van de vitaliteit. De training ging in op vitaliteit, duurzame gewichtsbeheersing en vermindering van aspecifieke klachten.

 

Assessments persoonlijke ontwikkeling

In beeld brengen van de aanwezige competenties van medewerkers en op basis daarvan een individueel programma opzetten. Het programma heeft bijvoorbeeld betrekking op kennis- en gedragsontwikkeling.

REEF personeel en organisatie is actief met projecten bij MSD HR Officer

Op vraag en eigen initiatief adviseren van het lijnmanagement over alle aspecten van het personeelsbeleid.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.