Zoek Alle vacatures

Wat komt er op ons af met de nieuwe Omgevingswet?

Door: REEF / 01 mei 2019 / HSE

Naar verwachting gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in. Veel aspecten zijn nog onbekend en behoeven nog aandacht. Maar de basis is gelegd. De gemeentes krijgen veel vrijheid om invulling te geven aan normen en regels, echter moeten deze wel voldoen aan landelijk gestelde kaders. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Omgevingsplan
Het Bestemmingsplan krijgt een nieuw jasje: het zogeheten omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan.

Besluit activiteiten leefomgeving
Voor ondernemers zal het Besluit activiteiten leefomgeving een belangrijke bron zijn om na te gaan of er nog een vergunningplicht geldt en welke regels op de activiteiten van toepassing zijn. Veel van de regels gaan over milieubelastende activiteiten. Dit besluit bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen.
Omgevingswet

Participeren
De Omgevingswet zegt over participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden, bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Onder belanghebbenden bedoelt de wet burgers, vertegenwoordigers van bedrijf, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.

REEF-deelt-kennisbijeenkomst – Anticiperen op de veranderingen nieuwe Omgevingswet
Hoe kunt u op de belangrijkste veranderingen en vernieuwingen het beste anticiperen? Tijdens de REEF-deelt-kennisbijeenkomst op 16 mei geeft Bas van Velthoven, adviseur bij BMD Zuid, hier antwoord op. Bas heeft oog voor de complexiteit van de wet- en regelgeving en ondersteunt en adviseert bedrijven op het gebied van (externe) veiligheid en bij aanvragen van (omgevings)vergunningen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, klik hier om u in te schrijven!

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.