Zoek Alle vacatures

Wabo komt eraan!

wabo komt eraanKlik hier voor meer informatie over auteur Frank ClausWabo komt eraan!

wabo komt eraan
Met de Wabo wordt één nieuwe omgevingsvergunning geïntroduceerd op het gebied van de fysieke leefomgeving. Er worden circa 25 momenteel verschillende wettelijke kaders geïntegreerd. Concreet betekent dit het integraal vergunnen en handhaven van aspecten als bouwen, slopen, lozingen, natuur en milieu.

Eerder was gepland om de Wabo op 1 juli in te voeren, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vond invoering van de Wabo op 1 juli 2010 niet haalbaar, omdat het Omgevingsloket Online (OLO) nog onvoldoende goed functioneert. Daarnaast hebben gemeenten voldoende tijd nodig om de ICT in hun eigen organisatie te implementeren." Zo is te lezen op de inmiddels bij velen bekende site http://www.omgevingsvergunning.nl. Het uitstel heeft nog een bijzonder prettige bijkomstigheid: er is meer tijd om te studeren.

Dit studeren wordt gefaciliteerd vanuit het ministerie door het organiseren van verschillende cursussen. De laatste, door ondergetekende bezochte, cursus was de "verdiepingscursus vergunningvrij bouwen" welke gegeven werd in het provinciehuis te Maastricht. Natuurlijk wordt in de praktijk al gewerkt met de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Je kunt het als overheid immers niet verkopen om op dit moment nog handhavend op te treden tegen het bouwen zonder vergunning, terwijl dat bouwen onder de Wabo vergunningvrij zal zijn. De definitieve teksten zijn bekend waardoor duidelijk sprake is van concreet zicht op legalisering, van rechtswege in dit geval, en dat is tenslotte een heel goede reden om af te zien van handhaving. De kennis over de Wabo was er in beginsel al, dus tijd voor verdieping.

De medecursisten waren, zo bleek duidelijk uit de verschillende vraagstellingen, echte praktijkmensen. Reden ook waarom enige uitingen van verbazing te horen waren toen bij de introductie verteld werd dat evaluatieonderzoek aangaande het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (BBLB) had uitgewezen dat er niet tot nauwelijks ontevreden buren waren in geval van ontplooide bouwactiviteiten. De huidige regeling om bij bouwactiviteiten minstens een meter afstand tot het buurperceel te bewaren, de zogenaamde peststrook, is mede vanwege dit onderzoekresultaat zonder aarzeling geschrapt. Het aantal malen dat beroep gedaan gaat worden op het zogenaamde ladder- en steigerrecht, zal in de nabije toekomst dan ook drastisch stijgen. Het bouwwerk zal tenslotte onderhouden moeten worden en die vrije meter ten behoeve van onderhoud heeft men laten vervallen omdat er nauwelijks klagende buren zouden zijn.

Een ander aardigheidje is de gewijzigde manier van meten. De projectiemeting wordt niet meer toegepast. Gemeten wordt op de buitenwerkse gevelvlakken en als er een overstek is, dan wordt deze tot 0,5 meter gezien als ondergeschikt en telt daarom niet mee. Nu rijst de vraag: waar laat je die overstek als je tot op de perceelgrens mag bouwen? Bij het stellen van die vraag werd als antwoord gegeven: "Dat is burenrecht." Dat antwoord is volkomen correct en getuigt in zijn eenvoud tegelijkertijd van een grenzeloos vertrouwen in de mens als sociaal wezen.

De lijn van de cursus was volkomen helder. Een artikelsgewijs nalopen van de nieuwe regeling, meer in het bijzonder artikelen 2 en 3 van de Bijlage II bij het Bor. In die artikelen staan immers de zeer concrete omschrijvingen van de bouwactiviteiten die als vergunningvrij aangemerkt worden. De nieuwe regelgeving leent zich ook bijzonder goed om als een soort checklist na te lopen waardoor je op een gegeven moment automatisch moet vaststellen dat een geplande activiteit vergunningvrij dan wel vergunningplichtig is. Een heldere cursus over een heldere regeling, waarvan het goed is dat ook deze werd gevolgd om de kennis op peil te houden.


Klik hier voor meer informatie over auteur Frank Claus

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.