Zoek Alle vacatures

Tuinman in de wijk: voor en door bewoners

Tussen de door ontwikkelaars en bestuurders geplande en door mensengeleefde stad gaapt een kloof. Een kloof die met een mens te dichten is: De tuinman. De tuinman is een professional die op een inspirerende en verbindende manier het vacuüm tussen bewoners, instanties en voorzieningen en de fysieke omgeving overbrugt.


Creatief beheer

Rini BiemansRini Biemans is van origine arts en vervolgens kunstenaar maar de laatste tien jaar heeft hij samen met Karin Keijzer als Keijzer Biemans Productie het bureau Creatief Beheer opgebouwd. Creatief Beheer is een Rotterdams expert bureau voor wijkontwikkeling en beheer van de buitenruimte. Met de partners van Creatief Beheer ontwikkelen ze stadsnatuur, parken en tuinen voor en door bewoners. Creatief Beheer is inmiddels zo’n tien jaar aan het ‘oefenen’, om de beheer- en onderhoudspraktijk op kleine schaal om te vormen en fysieke doelen te koppelen aan sociale doelen. Creatief Beheer heeft gezien dat er veel meer mogelijk is als zaken anders worden georganiseerd. Niet slechts meepraten of stemmen, maar echt meedoen. Dan veranderen mensen hun gedrag en hun omgeving. Want mensen doen graag mee en dragen graag een steentje bij aan de leefbaarheid van hun omgeving. Op uitnodiging van onze projectspecialist Joris van Leeuwen is Rini Biemans een van de sprekers geweest op een REEF deelt kennisbijeenkomst. Rini vertelde daar vol enthousiasme over het introduceren van een nieuwe professional: de Tuinman (M/V) en zijn praktijk. De tuinman staat als centrale figuur midden in de wijk en leunt binnen zijn werkterrein op de samenwerking met de bewoners, scholen, wijkorganisaties, wooncorporaties en overheid. De tuinman en zijn praktijk staan symbool voor een eco-sociale aanpak.

 

Inspirerende professional

De tuinman vult het vacuüm op tussen bewoners, instanties en voorzieningen en de fysieke omgeving. Zijn primaire doel is de wijk groener, leefbaarder en (kind)vriendelijker te maken. Zijn eerste taak ligt dan ook in beheer en onderhoud (dagelijkse interactie en natuur) van de openbare ruimte; de pleintjes, middenbermen en geveltuinen van een wijk. Maar de tuinman richt zich als nieuwe professional ook op de ontwikkeling van het ‘sociale groen’ in een wijk. De tuinman is een coördinerende en inspirerende professional die zorgt dat een wijk ieder jaar groener en (kind) vriendelijker wordt. En, op een wijze waarbij het zelforganiserend en zelfreddend vermogen van een gemeenschap toeneemt. De tuinman is wel vervangbaar, na twee tot drie jaar wordt de tuinman vervangen door een nieuwe professional.

 

Succes en tegendruk

Het belangrijkste succescriterium van een project is het terug voeren naar de mensen. Met name de projectleider, de tuinman, is van essentieel belang. Hij of zij speelt in de wijk een mengvorm van de rol van de arts, notaris en pastoor zoals we die kennen uit vroegere tijden. Een man/vrouw met kennis, kunde en aanzien, die wegwijs maakt in en tegenspel biedt aan de faciliterende en handhavende overheid.

Een professional die verschillende doelstellingen verbindt en samenwerking mogelijk maakt. Een tuinman van Creatief Beheer inzetten voor groenbeheer betekent in ieder geval dat het groen in de wijk mooi blijft en, daar waar mogelijk, kan worden uitgebreid. Parallel aan de reguliere groenvoorziening wordt een traject gestart voor langere termijn, gebaseerd op samenwerking en het koppelen van doelstellingen. De opzet is een meerwaarde genereren door het koppelen van sociale doelen en via de participatie van burgers zelf.

Qua samenwerking zal de focus in eerste instantie op het fysieke werkveld liggen. Dit betekent dat samenwerking met partijen als gemeentewerken, de vuilnisverwerkers en stadsontwikkeling een noodzakelijke voorwaarde is ten einde het ‘sociale beheer’ vorm te geven. De samenwerking geschiedt daarom in nauw overleg met betrokken partijen en opdrachtgevers. Via samenwerking en het koppelen van doelen kan uiteindelijk worden verdiend. Waarmee we bedoelen dat met gelijkblijvende, dan wel lagere kosten voor de groenvoorziening een hogere output kan worden bereikt. Niet alleen een hogere output op het gebied van groenvoorziening maar ook in zaken als gezondheidszorg, criminaliteit en de waarde van vastgoed. De tuinman maakt een wijk met mensen en voor mensen mogelijk. Door met kleine stapjes samen te werken aan een gemeenschappelijk doel worden uiteindelijk grote stappen mogelijk: het verbeteren van de leefbaarheid en het omvormen van de sociale zekerheid en zorgstelsel in Nederland.

Door Creatief Beheer lopen er inmiddels in zes Rotterdamse wijken tuinmannen (m/v) rond. Rini Biemans is momenteel ook druk bezig om een opleiding voor tuinmannen op te zetten.


Voor meer informatie: www.creatiefbeheer.nl ; www.tuinmanindewijk.nl.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.