Zoek Alle vacatures

Tuinman in de wijk

Tuinman (m/v) in de wijk

Voor de REEF-deelt-kennisbijeenkomst over Tuinman (m/v) in de wijk waren meer dan 40 professionals geïnteresseerd.  Aanwezigen ware alle in meer of meer mindere mate betrokken bij de leefbaarheid in wijken. Vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties met verschillende taakstellingen uit Noord Brabant.  en; variërend van gemeenten, woningbouwcorporaties, buurtwerkers, bewonersorganisaties, sociale werkvoorzieningsschappen en ook groenaannemers waren erbij.  De gemeenschappelijke deler onder de aanwezigen was dan ook de betrokkenheid bij fysieke projecten in de Openbare ruimte. Creatief Beheer

De hoofdboodschap van beide presentaties is dat er veel meer mogelijk is wanneer inrichting en beheer mét de bewoners wordt vormgegeven. Fysieke investeringen sociaal laten renderen, is de essentie van de methode Tuinman (m/v) in de wijk.

Creatief Beheer/  Biemans

In de eerste sessie heeft Rini  Biemans van Creatief Beheer de visie en de essentie van de methode Tuinman (m/v) in de wijk uiteengezet.  Rini vertelde over de ervaringen 10 jaar Creatief Beheer in Rotterdamse aandachtswijken, zoals het beheren van speelplekken en moestuinen op braakliggend terrein (ProefPark De Punt), educatieve programma’s en zelfbeheer door bewoners. Ook werd ingegaan op de positieve effecten van de Tuinman (m/v) op de ontwikkeling van kinderen, gezondheid en verdraagzaamheid in multiculturele wijken.

REEF/ Joris van Leeuwen

Joris ging na de pauze van start met verdienmodellen voor budgethouders en professionals in de (groene) openbare ruimte. In zijn diapresentatie werd ingezoomd op fysieke inrichtings- en beheerwerkzaamheden waarbij een Tuinman (m/v) uitkomst biedt. Doelen daarbij zijn om, gegeven gelijkblijvende op teruglopende budgetten– een hogere outcome op de aspecten: milieu, zelfwerkzaamheid, en tevredenheid te behalen. Via een Tuinman (m/v) wordt het mogelijk  net een stukje méér samenwerking , en betrokkenheid te bewerkstelligen.

Er werden voorbeelden van uitvoeringsoplossingen en inrichtingselementen gegeven van situaties waarbij de methode Tuinman (m/v) in de wijk –met creatieve oplossingen voordeliger is ten opzichte van de huidige praktijk.
 
Behandeld zijn onder meer groene bouwhekken,  gratis natuur en bosaanleg, groene goals & ballenvangers, een groene  JongerenOntmoetingsPlaats. De praktische gebruiksmogelijkheden van  van wilgentenen als inrichtingsmateriaal zijn in verschillende illustratieve voorbeelden behandeld. 

Rini Biemans

Rini Biemans: Creatief Beheer

 

 

Rini Biemans is van origine arts, vervolgens kunstenaar en de laatste tien jaar heeft hij  samen met Karin Keijzer zijn huidige praktijk als wijkontwikkelaar opgebouwd. Inmiddels lopen er in zes Rotterdamse wijken Tuinmannen (m/v) rond. Info over projecten www.creatiefbeheer.nl over visie/methode www.tuinmanindewijk.nl.

 

Joris van Leeuwen: REEF

Joris van LeeuwenJoris van Leeuwen  is zijn hele professionele carrière actief in inrichting en beheer van de (groene) buitenruimte. Na de agrarische hogeschool werkte hij 8 jaar voor een coöperatieve beheersorganisatie gericht op bos, natuur en landschap als allround medewerker. Vanaf 2005 werkte hij bij gemeente Eindhoven binnen Gebiedsontwikkeling als wijkcoördinator Binnenstad/Centrum; aanspreekpunt voor professionele- en bewonersorganisaties in de Binnenstad/ Centrum. Vanaf 2009 actief voor afdeling(en) Beheer Openbare Ruimte als adviseur groen. De kennisvelden in deze periode worden gekenmerkt door thema's als Integraal Beheer, RAW-bestek, beeldbestekken, directievoering, ontwerpen toetsen, renovatieplannen Stedelijk groen en Groot Onderhoud Grassportvelden. Joris is medeverantwoordelijk voor het MVO-beleid binnen REEF.
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.