Zoek Alle vacatures

Trend naar zakelijk contract met SW-bedrijven

trend naar zakelijk contract met SW-bedrijven in onderhoud openbare ruimteKlik hier voor meer informatie over auteur Joris van LeeuwenTrend naar zakelijk contract met SW-bedrijven

in onderhoud van de openbare ruimte


Gemeentelijke werkorganisaties en andere lagere overheden moeten structureel gaan bezuinigen. Zij worden door bestuur en burgers evengoed afgerekend op het beheer van de kwaliteit van hun woonomgeving, de openbare ruimte. Werkafspraken met SW-bedrijven worden mede daardoor zakelijker. In het verre verleden was er wellicht sprake van een taakstellend budget, of aanbesteding van frequentiebestekken. Nu merkt u vanuit uw opdrachtgevers een verschuiving naar meer resultaatgerichte contracten.

Sprekende voorbeelden hiervan zijn de beeldbestekken opgesteld in RAW-systematiek. Daarin wordt de verantwoordelijkheid voor de planning, inzet en het resultaat veel meer bij de opdrachtnemer gelegd. Hoe langer de looptijd van een beeldbestek, hoe meer vruchten deze voor opdrachtgever en opdrachtnemer af gaan werpen. Het kost namelijk even tijd het bedrijfsproces hierop aan te passen. En: bij een langere looptijd zal de kans groter zijn op een gemiddeld groeiseizoen. Bij beeldbestekken wordt indirect van de aannemer verwacht zelf ook te monitoren en flexibel bij te sturen. De rol van de ‘uitvoerder’ en het contact met de ‘planner’ worden belangrijker naarmate er meer werkzaamheden op ‘beeld’ worden afgerekend.  


Lees het bestek grondig, inclusief de kleine letters
Net als voor commerciële aannemers is het zaak voor de SW-bedrijven om zich goed te verdiepen in de aangeboden (beeld)bestekken en deze te toetsen op redelijkheid, billijkheid en (financiële) risico’s en tegenstrijdigheden. Een zeer belangrijke factor hierin is de directievoering vanuit de opdrachtgever. Des te strikter deze in het werk staat, des te meer is het zaak om de in de contractfase de juiste vragen te stellen. Vaak staat er wel een kwaliteitsbeeld (A, B, C) maar geen verwijzing naar de publicatie waaraan het kwaliteitsbeeld refereert. Grote kans dat opdrachtgever een andere publicatie gebruikt, dan u als SW-bedrijf in de kast heeft liggen.
Bovendien, sommige CROW-schaalbalken verdienen een nuance; bladbeheersing is daarvan een goed voorbeeld. Spreek daarbij een keuringsmoment af. De verwachting om te alle tijde aan een beeld A of B te voldoen is onredelijk. Vorst, storm en regen kunnen de bladval enorm beïnvloeden. 

Omschakelen van frequentiebestek naar beeldbestek
Wanneer er van een frequentiebestek wordt omgeschakeld naar een beeldbestek is het voor opdrachtnemer van belang om duidelijk te hebben wat de onderhoudskwaliteit bij aanvang is. Vaak zijn daarover geen gegevens beschikbaar. Het is zaak hier goede afspraken over te maken met opdrachtgever. Immers het wegwerken van onderhoudsachterstanden werkt kostenverhogend. Ook is het zaak afspraken (proberen) te maken over de omgang met hardnekkige onkruiden zoals kweekgras.

Het bepalen van de kwaliteit van het geleverde werk
Wanneer een opdrachtnemer afgerekend wordt op de geleverde beeldkwaliteit, al dan niet met allerlei boeteclausules, zal men duidelijk moeten stellen hoe de geleverde kwaliteit  vastgesteld wordt. Vaak wordt er een gezamenlijke schouw gedaan, in feite weinig objectief. Een gezamenlijk schouw vind meestal in een bepaald deel van het onderhoudsgebied plaats, terwijl een a-selecte steekproef kriskras door het onderhoudsgebied gaat. Een periodieke a-selecte steekproef is de meest objectieve vorm, maar betekent ook dat de achterpaadjes en verloren hoekjes bekeken worden.

Integraal werken en logisch clusteren
Door in de bestekken logische clusteringen aan te brengen kan een opdrachtnemer slimmer en efficiënter gaan onderhouden. Bijvoorbeeld onderhoudsbestekken met daarin zwerfafvalbeheersing. De mogelijkheden voor de opdrachtnemer om efficiënt te werken worden groter als daarin ook vegen van de goten is meegegeven.
Daartegenover staat dat, als de afvalbakkenbeheersing niet aan dezelfde partij gegeven wordt als de zwerfafvalbeheersing, de aannemer van het zwerfafval last kan krijgen van ‘andermans’ volle afvalbakken. Hoe beter een besteksschrijver de mogelijkheden van het desbetreffende SW-bedrijf kent, hoe beter deze in staat zal zijn een logische en efficiënte bundeling van werkzaamheden in een bestek te voegen.
Aan de andere kant is het de opgave van het SW-bedrijf of, de aannemer, om integraal te werken. Neem bijvoorbeeld bij het schoffelen ook het zwerfvuil mee, dat voorkomt een ronde zwerfvuil lopen.


Wat kan REEF voor u als SW bedrijf betekenen in de contractvorming?
REEF beschikt over ervaringsdeskundige medewerkers die bijvoorbeeld aangeboden (onderhouds)bestekken toetsen op redelijkheid en billijkheid. REEF kan daarbij de valkuilen in aangeboden bestekken opsporen, helpen bij het calculeren, het vertalen van beeldposten naar maatregelen, en kostenbesparende suggesties aangeven. Maar ook, bij een meer formele aanbesteding, helpen de juiste vragen stellen ten behoeve van een nota van inlichtingen. Ook kan REEF u assisteren in uw onderhandelingen met onderaannemers.

Gerichte advisering op uitvoeringswijze, integraal werken, kostenefficiëntie is maatwerk. In dit artikel is een aantal ervaringen uit de praktijk aangehaald. De auteur van dit artikel is actief in het samenspel tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de contractvorming betreffende van het onderhoud van groene openbare ruimte. In dit werkveld ziet de auteur ook beeldbestekken RAW waarin opdrachtgevers – onbedoeld- de gewenste kwaliteit van het onderhoud hoger stellen dan het budget toelaat. REEF ziet daarom het belang om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te assisteren bij het opstellen van kosteneffciente en werkbare onderhoudsbestekken. 


Klik hier voor meer informatie over auteur Joris van Leeuwen

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.