Zoek Alle vacatures

Tips en adviezen voor de implementatie van de WNRA

Door: REEF / 16 september 2019 / Personeel en organisatie

Op 1 januari 2020 is het zover: de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Vanaf dan krijgen de ambtenaren bij de overheid zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. Afgelopen week verzorgde Dennis van den Broek, arbeidsrechtjurist bij REEF, de interactieve sessie over de WNRA voor HR-adviseurs van verschillende gemeentes. Een interactieve training waarin werd gediscussieerd, meegedacht en oplossingen werden aangedragen.

De transitie vergt de nodige voorbereidingen vanuit HR. Er is kennis nodig over de nieuwe wet en nieuwe cao, processen moeten aangepast worden en communicatie richting de medewerkers moet plaatsvinden. Wij delen enkele tips en adviezen verkregen vanuit de training.

Personeelshandboek
Alle lokale regelingen en afspraken moeten vastgelegd worden. Een goed middel hiervoor is een personeelshandboek. Tip: wanneer je een personeelshandboek maakt (waar je in feite de lokale regelingen in verwerkt) wijzig de regelingen dan niet inhoudelijk. Dit scheelt veel tijd, gezien regelingen anders opnieuw moeten worden vastgesteld door het college, met instemmingsrecht van de OR. Een belangrijke aanpassing is ook dat je in alle communicatiemiddelen richting medewerkers, waar gesproken wordt over Het College, dit wijzigt in ‘de werkgever’. Betrek de OR al in het voorstadium zodat alles soepel verloopt.

Arbeidsovereenkomst
Bepaal ook of je medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt of dat de oude in stand blijft. Indien de huidige aanstelling in stand blijft zorg dan voor een begeleidende brief waarin je aangeeft dat de aanstelling overgaat in een arbeidscontract en de cao van toepassing wordt verklaard (incorperatiebeding).

Mandaatregeling
Ten slotte: denk ook aan je mandaatregeling. In plaats van een mandaat krijgt de gemeentesecretaris een privaatrechtelijke volmacht om arbeidsovereenkomsten te tekenen.

Kan de gemeente waar u werkzaam bent nog ondersteuning gebruiken bij de voorbereidingen rondom de invoering van de WNRA? Neem dan contact op met Ingrid Oerlemans, teammanager personeel en organisatie bij REEF, via 06 517 96 163 voor een vrijblijvend gesprek waarin we samen bekijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.