Zoek Alle vacatures

Talentmanagement - MBTI

Door projectspecialist drs. M.A.M. Heersmink


Op donderdag 15 juli vond wederom een interessante REEF deelt-kennisbijeenkomst plaats voor het vakgebied Personeel en Organisatie op de High Tech Campus in Eindhoven. Een divers gezelschap van HR-specialisten woonde deze bijeenkomst bij. Richard Willems, zelfstandig hr-professional en senior consultant bij Kenneth Smit Consulting, gaf  hier een presentatie over talentmanagement en de inzet van MBTI. MBTI staat voor ‘Myers Briggs Type Indicator’.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden de genodigden verwelkomd en werd om 18.00 uur de aftrap voor de avond gemaakt door Matty van der Brugge, marketing- en communicatiemanager REEF. Vervolgens ging de REEF deelt kennis bijeenkomst van start, waar diverse onderwerpen rondom talentmanagement de revue passeerden. 

Allereerst werd er na een korte introductie verder ingegaan op de achtergrond en theorie van MBTI. Hierna werd de toepasbaarheid van MBTI verder verkend middels een workshop. Deze workshop had  als doel je eigen MBTI ‘type’ te ontdekken op basis van praktische denk- en doe oefeningen, een soort van selfassessment. Hierbij werd afrondend aanvullende documentatie uitgereikt ten behoeve van verdere verdieping in MBTI en het eigen ‘type’. Tot slot vond er een discussie plaats over de toepassing van MBTI en de inzet van het instrument bij talentmanagement. 

Richard Willems deelt kennisOnze spreker Richard Willems, gaf de HR specialisten op heldere wijze inzicht in de wereld van MBTI. Daarbij gebruik makend van vele (grafische) voorbeelden en zijn ruime praktijkervaring. Bovendien was er ruimte voor interactie en kregen de aanwezigen antwoord op vragen vanuit hun eigen praktijksituaties. 

Voorstanders van ‘talentmanagement’ gaan er van uit dat juist het ‘uitnutten’ van bestaande talenten het meeste rendement oplevert. Het gebied van talenten is voor de buitenwereld vaak slechts gedeeltelijk zichtbaar. MBTI is een methodiek / tool om de persoonlijke talenten inzichtelijk te maken. Inzicht in je MBTI-type versterkt je zelfbeeld, legt talenten en teamdynamiek bloot en bevordert daarmee de onderlinge samenwerking. Concluderend kan gesteld worden dat organisatie baat kunnen hebben bij het afstemmen van processen en werkzaamheden aan de talenten van medewerkers.

REEF deelt kennis op de High Tech CampusDe bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke borrel waar men nog even rustig kon doorpraten over het thema van de avond. Tevens vormde deze avond de ideale gelegenheid voor wederzijdse kennismaking van de genodigden. 

Kortom, we kijken dan ook terug op een inspirerende en boeiende avond waar een select gezelschap van HR-specialisten, zowel REEF-medewerkers als opdrachtgevers, deze bijeenkomst bijwoonden.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.