Zoek Alle vacatures

supply chain - groei en integratie

De eerste REEF-deelt-kennisbijeenkomst van het vakgebied Supply Chain stond in het teken van het ontwikkelen en implementeren van supplychainstrategieën.
Strategieën die bedrijven in staat stellen om hun doorlooptijden substantieel te kunnen reduceren en daarmee een zeer gunstige concurrentiepositie te kunnen ontwikkelen. Strategieën die erop gericht zijn om logistieke processen van onderlinge vestigingen op elkaar af te stemmen en daarmee veel flexibeler markten te kunnen bedienen en tevens zowel variabele als vaste kosten aanzienlijk te reduceren. Strategieën waarbij een effectieve veranderingsstrategie is meegenomen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Jeroen Walraven en Roel Noten deelde hun ervaringen door hun theorie te bekrachtigen met een sprekend en concreet praktijkvoorbeeld, respectievelijk bij Assembleon en Smurfit Kappa.

Hoewel de samenstelling van het product, de doorlooptijden per eenheid product en type afzetmarkt niet méér van elkaar konden verschillen (pick and place machines vs. papier), was het verrassend om te horen hoe de sprekers hun overeenkomsten deelden bij het presenteren van hun praktijkvoorbeelden, waarbij zij met hun Supply Chain herstructurering leidend zijn geweest in het structureel verhogen van de bedrijfsresultaten. Overeenkomsten waren onder meer de klantfocus als uitgangspunt voor je supply chain strategie, standaardisatie van processen en het maximaal elimineren van schakels in het logistieke proces. Accentverschillen in beide toevoegingen waren er ook: Daar waar Jeroen Walraven een accent legde op het doorvertalen van een abstracte bedrijfsstrategie, via een supply chain strategie naar concrete afdelings- en individuele KPI’s, benadrukte Roel Noten hoe hij draagvlak en een pro-actieve houding heeft weten te creëren bij het doorvoeren van de noodzakelijke structuurveranderingen in een organisatie met veel cultuurverschillen.

Door een actieve houding van het luisterend publiek ontstonden er tijdens en ná de presentaties van beide sprekers interessante discussies waar enerzijds diepgang werd opgezocht t.a.v. hetgeen de sprekers hadden vermeld en anderzijds praktijkervaringen van de toehoorders werden gedeeld. Conclusie: een eerste geslaagde REEF-deelt-kennisbijeenkomst in het thema van Supply Chain die zeker uitnodigt naar een vervolg.

Jeroen Walraven: Walraven Management B.V.

Jeroen WalravenSinds 2011 is Jeroen Walraven zijn eigen advies- en interimmanagementbureau gestart. Eén van zijn opdrachten was CEO a.i. bij Koninklijke Gazelle NV. Voorheen was Jeroen zeven jaar algemeen directeur van Dorel Netherlands, eerder bekend om zijn merken Maxi-Cosi en Quinny, en VP Supply Chain & Operations van Dorel Europe. Voor Dorel heeft Jeroen op het gebied van supply chain mangement en operations functies bekleed bij Philips Semiconductors (nu NXP), Assembléon, Philips I&E, KPMG Consulting en Dow Chemicals.

 

Roel NotenRoel Noten: Harvist

Roel Noten is een op groei georiënteerde supply chain professional die een diversiteit aan functies binnen verschillende vakgebieden heeft bekleed (Managing Director, Financial Director, Supply Chain Project Director), waarbij de rode draad vormt: het beheren van complexe bedrijfsprocessen en -systemen. Hij heeft een groot gedeelte van zijn carrière zijn expertise ingezet binnen de Smurfit Kappa Group en is onlangs met een partner een eigen Supply Chain-adviesbureau gestart.
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.