Zoek Alle vacatures

Strategievorming en organisatieontwikkeling

Door: REEF / 23 juni 2015 / Bouw

Corporaties staan – meer dan ooit – voor het maken van heldere keuzes. De basis hiervoor is uw doelformulering en de bijbehorende strategieën. Het herijken van de core-business, het bouwen van betaalbare woningen en het bevorderen van bewoner-participatie (betrokkenheid / leefbaarheid). Als er iets urgent is voor woningcorporaties, dan is het wel de verzakelijking van de organisatie. Politiek, samenleving én de financiële situatie van woningcorporaties eisen dit. Het doorvoeren van een transparant sociaal-maatschappelijk beleid, bezuinigen doorvoeren en efficiënter woningen gaan beheren. Daarnaast dient er meer integrale samenwerking tussen woningbouwcorporaties tot stand worden gebracht.

 

REEF| Vraagteken

Structurele terugkomende problemen

  • onvoldoende toezicht / gebrekkige treasury-functie
REEF| Stopknop

(Risico-)factoren bij onvoldoende toezicht / gebrekkige treasury-functie

  • reputatieschade, maatschappelijk draagvlak is weg
  • overheid, banken, investeringsmaatschappijen, e.d. stellen geen kredietfaciliteiten meet ter beschikking
  • artikel 12; onder toezichtstelling door overheid (geen vrijheid van handelen meer)
  • gebreke en/of onjuiste effectieve sturende informatievoorziening
  • personeelskwaliteitsaspecten, zoals: zijn de juiste toezichthouders / functionarissen met het DNA aan boord?
REEF | Lamp

 Oplossing

  • herijken van AO&IC, KPI’s initiëren / optimaliseren, taken en verantwoordelijkheden in balans brengen
  • herijken van het personeelsbestand (aanstellen van nieuwe functionarissen en/of toezichthouders)
  • 'compliance management'-programma invoeren (code Tabaksblat en Corporate Governance code van Aedes hanteren)
  • periodieke en tussentijdse (onaangekondigde) controle-audits en rapportages uitvoeren

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.