Zoek Alle vacatures

Slim verduurzamen van gemeentelijke gebouwen

Door: REEF / 07 februari 2017 / Bouw en infra

Gemeente Eindhoven tekende in oktober 2016, na een intensieve voorbereiding van drie jaar, een samenwerkingsovereenkomst met ‘!MPULS’. Dit is het begin van een langdurige partnership voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen inclusief directe omgeving in het Eindhovense stadshart.

Stadhuis Gemeente EindhovenDe renovatie van de Stadhuistoren en de verduurzaming van het Stadhuis was voor Gemeente Eindhoven de start van een unieke kans om een vernieuwende aanpak te ontwikkelen die naast verduurzamen en kwaliteit op de lange termijn ook ruimte biedt aan innovaties. Om ‘slimmer’ te kunnen verduurzamen en de lange termijn waardecreatie mogelijk te maken is het geheel benaderd vanuit een systeemaanpak. Daarnaast is gezocht naar samenwerkingen met (markt)partijen waarbij zij de rol van expert kunnen oppakken waardoor Gemeente Eindhoven, vanuit de regierol die ontstaat, maximaal wordt ontzorgd.

Door het beste te halen uit diverse methoden van aanbesteden en deze zo te organiseren is het Gemeente Eindhoven gelukt om in co-creatie met (markt)partijen meer duurzaamheidsambities te realiseren binnen bestaande beschikbare middelen.

John-Pierre van de Kerkhof is van één van de REEF-projectspecialisten die nog steeds een bijdrage levert aan dit project. Hij begeleid, als kernteamlid van het Europees project SPEA (Smart Procurement European Alliance), het project. Vanuit het projectplan SPEA heeft hij door middel van design-denken de visie ontwikkeld op basis van co-creatie met (markt)partijen, goeroes en vakinhoudelijke experts. Deze visie is gedeeld tijdens de marktverkenningen. Vanaf de marktverkenning heeft deze lerende projectorganisatie zich doorontwikkeld. Om het kernteam te versterken verzamelde John-Pierre de juiste experts en deskundigen die konden ondersteunen bij een dergelijke innovatieve opgave. Daarnaast heeft hij de aanbesteding georganiseerd en gecoördineerd. Belangrijk was ten alle tijden om de filosofie niet te verliezen. Het op deze manier organiseren van de marktbenadering, opstellen van de uitvraag, die uiteindelijk resulteerde in de gewenste (alliantieachtige) samenwerkingsovereenkomst is nog niet eerder op vastgoedgebied toegepast.

Op dit moment houdt John-Pierre zich mede bezig met de implementatie, zodat de overeenkomst op een juiste wijze geborgd wordt in de gemeentelijke organisatie. Een specifiek onderdeel hierin is de borging van de te leveren en afgesproken prestaties door het consortium gedurende de contractperioden, zoals de prestatie- en resultaatindicatoren.

John-Pierre heeft het project van het begin opgepakt en geschakeld tussen strategisch en tactisch niveau. Hierdoor heeft hij verbindingen gelegd tussen in- en extern. Door open te staan voor vernieuwing heeft hij mede een basis gecreëerd voor vertrouwen welke de basis is voor de samenwerking gedurende de contractperiode (10+5 jaar).

Wilt u meer weten over het innovatieve project ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ (SVGG)? Gemeente Eindhoven komt op donderdagavond 16 februari vertellen over de innovatieve aanpak die in co-creatie met marktpartijen en experts is ontwikkeld. Schrijf u in via www.reef.nl/agenda

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.