Zoek Alle vacatures

RIVM: meer kennisuitwisseling nodig voor een gezonde leefomgeving

Door: REEF / 31 juli 2015 / Bouw en infra

Het RIVM heeft in samenwerking met RU Eindhoven voor het Planbureau van de Leefomgeving een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid. Conclusie: Professionals die zich bezighouden met ruimtelijk ontwerp, het milieu en de volksgezondheid kunnen nog veel meer van elkaars kennis en kunde profiteren bij het vormgeven van een gezonde inrichting van de leefomgeving.

bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu


Voor een slimme en gezonde ruimtelijke inrichting is een goede samenwerking nodig tussen professionals uit deze ‘domeinen’. Door meer samen op te trekken, krijgen de domeinen beter inzicht in elkaars achtergrond, drijfveren en belangen. Platforms waarin alle domeinen vertegenwoordigd zijn, zoals het Platform Gezond Ontwerp, kunnen daarbij ondersteunen.

Gelijksoortige ontwikkelingen

De drie domeinen hebben al lange tijd veel met elkaar gemeen. Zo is bij alle een accentverschuiving te zien van maatregelen die risico’s beperken (gezondheidsbescherming) naar maatregelen die mensen aanzetten tot gezond gedrag (gezondheidsbevordering). Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van landelijk aangestuurd beleid (top down) naar een actieve rol van mensen om meer regie op hun gezondheid en hun leefomgeving te krijgen (bottom up).

Weten wat werkt

Het is belangrijk te weten welke maatregel of welk beleid ‘werkt’. Ondanks de vele praktijkvoorbeelden zijn de effecten van de stedenbouwkundige structuur op gezondheid en welzijn nog maar weinig onderzocht.

Ruimtelijk ontwerp, het milieu en de volksgezondheid blijken verschillend naar de effectiviteit van maatregelen en beleid te kijken. Het ruimtelijk domein werkt vooral op basis van ervaringen van de ruimtelijk ontwerper, en niet zozeer op basis van ‘bewezen effectiviteit’ (evidence based). In de volksgezondheid staat vaak juist de evidence based-benadering centraal.

Klik hier voor het artikel op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.