Zoek Alle vacatures

risicomanagement

financiën - risicomanagementKlik hier voor meer informatie over auteur Peter DückerRisicomanagement

van risicomanagement naar dynamische analyse


Risicomanagement

Bij steeds meer bedrijven speelt risicomanagement een belangrijkere rol. In onderstaand artikel beschrijf ik het nut en de mogelijkheden. Ook de acceptatie komt aan bod; hoe kun je voorkomen dat het slechts een rapportagetool van Planning & Control wordt in plaats van een sturingsmodel voor managers.


In het kort

Risicomanagement is het inzichtelijk maken van je bedrijfsrisico’s om daar vervolgens bewuste keuzes in te maken. Dit gebeurt simpelweg door eerst de bedreigingen te inventariseren. Enkele voorbeelden van deze bedreigingen zijn: ziekteverzuim, productiefouten of niet-betalende klanten.

Wanneer de bedreigingen geïnventariseerd zijn, wordt bepaald welke maatregelen er genomen kunnen worden om de kans op “schade” te beperken of uit te sluiten. Hierbij kun je denken aan het afsluiten van verzekeringen, het vereenvoudigen van het productieproces of het volgen van strakke procedures.

Natuurlijk moet ook gekeken worden naar het effect van de bedreiging. Met andere woorden: als het gebeurt, hoe groot is dan de schade. Als de kans op bijvoorbeeld ziekteverzuim erg groot is en het gevolg zou zijn dat een heel proces stagneert, dan is het effect groot. Het spreekt voor zich dat wanneer kans en effect groot zijn dat het een hogere prioriteit moet hebben. Andersom is ook waar.

Door op deze manier alle bedreigingen in beeld te brengen, zijn de risico's inzichtelijk. Het beschrijven van de kans, het effect en de genomen maatregelen maakt het mogelijk om bewust voor een bepaald risicoprofiel te kiezen.


Praktijk

Bij de meeste organisaties is risicomanagement grotendeels een instrument dat vooral gebruikt wordt door Planning & Control. Zij verzamelen de informatie en stellen de rapportages op. Hiermee informeren zij de managers en andere belanghebbenden over de stand van zaken aangaande de risico’s. Het is echter een gemiste kans wanneer niet meer met risicomanagement wordt gedaan.

 

Meer inzicht; van risicomanagement naar dynamische analyse

Managers zijn verantwoordelijk voor de risico’s die binnen hun werkgebied liggen en die zij kunnen beïnvloeden. Voor hen is het belangrijk dat risicomanagement een herkenbaar instrument is dat voldoende informatie geeft om het als stuurinstrument te kunnen gebruiken. In een ideale situatie geeft het op elk gewenst moment de stand van zaken van meer dan de risico’s weer. Ook de invloeden hiervan op de door hen te behalen doelstellingen en dus ook op uiteindelijk de bedrijfsdoelen, moeten inzichtelijk zijn.

We bekijken het geheel even vanaf een andere kant. De verantwoordelijkheid van de organisatie is verdeeld over de managers. Hiermee zijn ook de te behalen bedrijfsdoelen verdeeld. De stand van zaken met betrekking tot het behalen van deze doelen wordt gevolgd via de bekende (Kritische) ProcesIndicatoren (PI’s). Deze PI’s worden vaak maandelijks in een managementrapportage verwerkt, zodat de planning met de resultaten vergeleken kan worden, de zogenaamde thermometer in de organisatie. Dit geeft het management stuurinformatie die voor hen heel herkenbaar is. Zij kunnen invloed uitoefenen op de PI’s door acties te plannen en uit te voeren.

Nu gaan we de herkenbare informatie van de PI’s koppelen aan de informatie die het risicomanagement nodig heeft. Dit kan door de acties behorende bij de PI’s te koppelen aan de beheersmaatregelen van het risicomanagement. Namelijk de nog uit te voeren of niet afgeronde beheersmaatregelen moeten wel gepland zijn om uit te voeren en maken dus deel uit van de acties.

Waarom alles aan elkaar koppelen? Het voordeel hiervan is dat beide instrumenten beter beheersbaar zijn en dus het meer uitnodigt om bij te houden. Daarnaast geven zij actuelere en derhalve nuttigere informatie. Het grootste voordeel is echter de herkenbaarheid. Dat maakt het tot stuurmodellen die nuttig zijn en uitnodigen tot gebruik in plaats van "rapportagedingetjes” van Planning & Control.


Hoe te realiseren

Momenteel is er nog geen informatiesysteem operationeel dat deze mogelijkheid tot koppelen biedt. Wel wordt er op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een dergelijke applicatie. Hierbij is een middelgrote organisatie betrokken om het beste eindproduct te kunnen realiseren. We zitten nu in de laatste ontwikkelfase.Klik hier voor meer informatie over auteur Peter Dücker

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.