Zoek Alle vacatures

Regeringsbeleid heeft grote gevolgen voor HR overheid

door REEF-projectspecialist Roy Boermeester


parlementHR binnen gemeenten wordt geconfronteerd met de gevolgen van het regeringsbeleid. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat gemeenten met minder personeel meer werk moet gaan doen. Denk hierbij aan de nieuwe taken in verband met de decentralisatie van de jeugdzorg, de nieuwe WMO en de participatiewet. Majeure projecten die extra inzet van de gemeenten vragen.

Ook zal men door wijzigingen in pensioenwetgeving medewerkers langer in dienst moeten houden, Dit vraagt extra aandacht in het ontwikkelen van duurzaam personeelsbeleid, mobiliteit van personeel en het invulling geven aan strategische personeelsplanning.

Daarnaast zal door het op middellange termijn uittreden van personeel eveneens aandacht besteed moeten worden aan acties op het terrein van werving en selectie en het binden en boeien van personeel.

Gemeenten zullen hun dienstverlening willen afstemmen op de lokale behoeften en meer gebruik gaan maken van social  media en overige digitale uitingsvormen. Dit vraagt andere werkwijzen en nieuw gedrag en houding van medewerkers. Een  nieuwe uitdaging voor management en HR-adviseurs.

De oplossing: bied toegevoegde waarde en deel kennis!

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.