Zoek Alle vacatures

REEF officieel partner ProRail

Bij een Europese aanbesteding van ProRail op een aantal percelen heeft REEF bewezen zeer goed te presteren op verschillende gebieden. REEF is daarom als Preferred Supplier aangesteld.

ProRail is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland. Haar taak is het spoorwegnet te onderhouden, te exploiteren en indien de rijksoverheid daartoe besluit, uit te breiden. Daarnaast verdeelt ProRail de capaciteit op het spoor onder de verschillende goederen- en reizigersvervoerders. Ten slotte is ProRail ook verantwoordelijk voor het aanbieden van veilige rijwegen door verkeersleiding aan de vervoerders op het spoor. ProRail beheert 6500 kilometer spoor met 3000 overwegen, 4500 kilometer bovenleiding, 8600 wissels en 385 stations.

In de aanbesteding heeft REEF haar ruime ervaring op het gebied van bouw en infrastructuur bewezen. Er is een belangrijk aandeel geweest in een aantal prestigieuze projecten, zoals projectbegeleiding bij het nieuwe CS in Rotterdam, projectmanagement en disciplineleiding bij de spoortunnel in Delft, directie van de bouw van een motorenlaboratorium bij DAF, ondersteuning op milieukundige vraagstukken bij de samenwerking van 21 gemeenten en inventarisatie en actualisatie van woningen voor o.a. Antares en WonenBreburg.

Deze ervaring en de werkwijze, waarbij kennis wordt gedeeld en communicatie over de uitvoering een belangrijk onderdeel vormt, vormen de aanleiding voor ProRail om het partnership met REEF aan te gaan.

REEF gaat projecten uitvoeren op een viertal gebieden:

Infra: engineering en techniek
Projecten gericht op het ontwikkelen en realiseren van railinfrastructuur; alsmede op de optimale benutting van de infracapaciteit.

bijvoorbeeld: Rail Systeem engineering, bouwmanagement

Infra: Instandhouding
Projecten gericht op het instandhouden van de Railinfrastructuur en de daarbij behorende (stations)gebouwen.

Bijvoorbeeld: maintance engineering; instandshoudingsadvies; plancoördinatie; Contractmanagement

Bedrijfsvoering: Facilitair
Projecten betreffende het beheren van de kantoorhuisvesting van ProRail door o.a. het uitvoeren van onderhoud, het beheren van huurcontracten, het (doen) uitvoeren van verbouwingen en het coördineren van verhuizingen.

Bijvoorbeeld: teamleiding servicedesk; staf huisvesting; gebouwgebonden techniek; projectmanagement bouwgebonden zaken.

Bedrijfsvoering: HRM
Het betreft hier met name beleidsadvies en management advies op het gebied van Personeel en Organisatie.

Bijvoorbeeld: HRM advies; beleidsadvies HRM; beleidsadvies organisatie & ontwikkeling; Advies employability; Recruitement.

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.