Zoek Alle vacatures

RDK

Door: REEF / 29 september 2016 / Personeel en organisatie

Inspirerend thema Human Profiling biedt REEF-gasten rendement

Dinsdag 20 september jl. vond wederom een geslaagde HRM-inspiratiesessie plaats op het REEF-zeiljacht de Paxos. Gezien de toenemende interesse in het onderwerp Human Profiling, stond dit thema centraal tijdens deze inspiratiesessie op het water.

Paxos 160920 

Human Profiling is hét instrument dat richting geeft en u helpt getriggerd te raken door wat u op één en hetzelfde moment ziet en hoort. Wetenschappers hebben bewezen, dat woord en gedrag aan elkaar gekoppeld zijn. Daaruit kan gesteld worden dat inconsistenties in woord en gedrag veel zeggen over de mentale positie waarin iemand zich bevindt. Maar het vormt vooral ook een zeer goede basis om te bepalen of de verkregen informatie aan de twee belangrijkste criteria, namelijk ‘betrouwbaar’ en ‘volledig’, voldoet. 

Gert Jan Schenau, managing partner van IC}U en partner van REEF, leidde deze inspiratiesessie. Gert Jan heeft, tijdens de jaren dat hij werkzaam was als corporate HR-director binnen een grote technische multinational, de toegevoegde waarde van de lichaamstaal in communicatie ontdekt.  

Een van de meest interessante fenomenen die Gert Jan opmerkte was, dat hoewel culturele gebruiken sterk van elkaar verschillen, in elke cultuur de integriteit en intenties van mensen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat het niet de intenties zijn die de integriteit bepalen, maar dat de integriteit de intenties bepalen. Hij geeft daarmee aan, dat de ware intenties van mensen altijd het gevolg zijn van intrinsieke keuzes die mensen continu maken op basis van hun natuurlijke gedrag.

In 2009 is Gert Jan onderzoek gaan doen naar de lichaamstaal als informatiebron in zakelijke communicatie. De belangrijkste doelen daarbij waren: hoe de taal van het lichaam ontwikkelt zou kunnen worden tot een functionele basis waarop besluitvorming met de hoogst mogelijke kwaliteit gerealiseerd kan worden, hoe de beste strategische keuzes gemaakt kunnen worden en hoe de meest gedegen adviezen gegeven kunnen worden.

Zijn werk heeft geleid tot de unieke communicatieformule ’Human Profiling®’ voor Professionals, met als pijlers:

  • het stellen van de juiste vraag op het juiste tijdstip;
  • kijken naar lichaamstaal (micro- en macro-expressies, gebaren, houding en stem);
  • luisteren naar woorden om juist die woorden te kunnen horen die niet gezegd worden.

Ook is hij de ontwikkelaar van ‘Communicatie in 3D’. Een unieke techniek om diepte te geven aan datgene wat er gezegd wordt en te kunnen waarnemen wanneer het lichaam de eigen woorden niet gelooft.  Hiermee heeft hij inmiddels vele professionals in alle denkbare branches geleerd om woorden in combinatie te brengen met de lichaamstaal op het moment dat de woorden worden uitgesproken. Voorbeelden van professionals die Human Profiling als zeer succesvol ervaren zijn: ondernemers, managers, HR-professionals, recruiters, rechters, advocaten, accountants, forensisch onderzoekers, artsen, adviseurs en auditeurs. Naast dat ze Human Profiling als succesvol ervaren, vinden zij allen Human Profiling ook praktisch en effectief. Evaluatie heeft uitgewezen dat de toepassing van Human Profiling minimaal 65% méér vitale informatie oplevert, zicht geeft op intenties, minder kans op verkeerde beslissingen genereert en gemiddeld 70% tijd bespaart.

Door te beschikken over de vaardigheid om personen te kunnen lezen als een boek, kan men tekenen van bedrog bij gesprekspartners waarnemen en effectief achter de ware intenties van de ander komen. Het stelt men zelfs in staat om waarheid van leugen te onderscheiden, maar veel belangrijker nog, om achter het ‘waarom’ te komen in plaats van het ‘wat’.

Het REEF-zeiljacht vormde een ideale omgeving waar de aanwezige HR-professionals mochten kennismaken met de techniek die Gert Jan ontwikkeld heeft. Hij heeft aanwezigen daadwerkelijk laten ‘voelen’ wat de unieke formule ‘Human Profiling’ is, hoe het helpt bij de toetsing van de twee belangrijkste criteria ‘betrouwbaar’ en ‘volledig’ en waaraan informatie moet voldoen om kwalitatief goede besluiten te nemen, keuzes te maken of adviezen te geven. Daarnaast heeft hij laten zien hoe de risico’s en verkeerde keuzes in een gesprek nadrukkelijk verkleind kunnen worden.

Mogelijkheden, ideeën en praktische tips werden uitgewisseld waar eenieder in de praktijk rendement uit kan gaan halen. Een nazomers zonnetje, een milde wind, een heerlijke lunch en diner maakten het geheel compleet.

Kortom, we kijken terug op een prachtige en inspirerende dag waar enerzijds kennis is gedeeld en grenzen zijn verlegd. Anderzijds hebben de HR-professionals kunnen kennismaken met collega’s uit het vakgebied en genieten van de rust en ruimte, omringd door water.

En dit is nog niet alles. De positieve reacties van de aanwezigen hebben ervoor gezorgd dat een vervolg rondom Human Profiling al staat gepland. Dit betreft de opleiding Human Profiling gegeven door Gert Jan. Wilt u zich specialiseren in Human Profiling®? Leer dan op een inspirerende en zeer interactieve manier hoe u de taal van het lichaam kunt lezen en dit in combinatie kunt brengen met de woorden die worden gezegd. Kom, op basis van Communicatie in 3D®, achter de intenties van de ander en meet integriteit. Voorkom risico’s met betrekking tot verkeerde beslissingen voor uzelf en uw organisatie. Genereer minimaal 65% meer informatie in een korter tijdsbestek. Kortom, upgrade de kwaliteit van uw gesprek en wees onderscheidend met deze unieke competentie.

REEF en IC}U hebben een exclusief aanbod voor u. U kunt nu de driedaagse opleiding Human Profiling® op twee manieren volgen, namelijk via open inschrijving op het kantoor van REEF of in-company.

Bent u ook geïnspireerd en wilt u de opleiding volgen over Human Profiling, neem dan contact op met Ingrid Oerlemans.

Paxos 160920
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.