Zoek Alle vacatures

professionalisering contractvorming onderhoud openbare ruimte

onderhoud openbare ruimteKlik hier voor meer informatie over auteur Joris van LeeuwenProfessionalisering contractvorming onderhoud openbare ruimte


Opdrachtgevers, zoals gemeenten, streven in deze tijd van recessie als vanzelfsprekend naar een optimale afstemming tussen onderhoudskwaliteit in de Openbare Ruimte en de daarvoor beschikbare middelen. Door een uitgekiend integraal onderhoudsbestek op de markt te zetten, kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten dalen ten opzichte van de huidige situatie. Met ‘geknipte’ onderhoudsbestekken en zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeboet. Hierbij wordt het gebruik van beeld- en frequentieposten per bestekspost afgewogen. 

Bij het werken naar een integraal onderhoudsbestek zijn er bovendien nog secundaire voordelen voor opdrachtgever in zicht. Denk aan minder aanbestedingsprocedures, minder aanspreekpunten, minder bouwvergaderingen etc.

REEF wil opdrachtgevers stimuleren om de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte te maximaliseren met minimale middelen. Het aanbrengen van logische clusteringen van werkzaamheden is daarbij een eerste aandachtsveld.

stratenvegenEen simpel voorbeeld ter illustratie: door het ruimen van zwerfafval in het zelfde bestek onder te brengen als het onderhoud van de plantsoenen hoeven er minder separate zwerfvuilrondes gemaakt te worden; immers, bij het schoffelen (zes tot acht keer per jaar) zal de integrale aannemer het aanwezige zwerfvuil al meenemen.  De opdrachtgever betaalt daardoor per saldo minder, dan wanneer deze als separate onderhoudsbestekken uit worden gegeven.

Bovenstaand voorbeeld past u wellicht al toe bij het bundelen van onderhoudswerkzaamheden in bestekken. Toch zie ik, als projectspecialist, toch nog steeds allerlei bestekken waarin de ‘knip’ op een onlogische plek wordt aangebracht. Dit artikel is geen pleidooi voor enorm grote integrale bestekken; de werkomvang moet wel te behappen blijven voor uw regionale aannemers, maar het blijkt wel dat de eenheidsprijzen flink gaan zaken bij een juiste verhouding tussen schaalvergroting en clustering van werk. Soms zal de aannemer een combinatie aangaan met een tweede partij of onderaannemers inschakelen bij het uitvoeren van werk. REEF kan met u afstemmen wat, gezien de huidige markt, en politieke aandachtspunten - zoals Duurzaam Aanbesteden - een handige looptijd is voor een integraal bestek. Overigens zit aan het reduceren van de eenheidsprijzen door schaalvoordeel ook een grens. REEF kan u assisteren bij maken van de juiste afwegingen.

Daarom nodigen wij u uit om met een van onze projectspecialisten contact op te nemen over assistentie en besteksondersteuning. Daarin zal u, samen met REEF, afhankelijk van uw organisatieprofiel en takenpakket, antwoorden vinden op onderstaande vragen:

1. Welke zaken kunnen integraal op wijkniveau worden geclusterd in een aanbesteding?
2. Welke werkzaamheden zijn, omwille van schaalvoordeel of specialisatie handiger in een gemeentebreed bestek op te nemen?
3. Welke onderhoudssoorten besteden we aan in de vorm van frequentieposten, en welke in beeldposten CROW, welke worden aanwijsposten, en welke werkzaamheden kunnen het beste in regie worden uitgevoerd?
4. Welke consequentie zal het werken met beeldsystematiek in integrale bestekken voor mijn organisatie hebben?

Concluderend kan gesteld worden dat, wanneer u antwoord heeft op de bovenstaande vragen, u een goede afweging kan maken met welke veranderingen u structureel op de onderhoudskosten kan besparen door slim aan te besteden.

De auteur van dit artikel is betrokken geweest bij de aanbesteding van groen en reiniging bij één van de 5 grote steden en heeft ervaring met zowel het stellen van kaders als het voeren van directie op het onderhoud. Momenteel adviseert hij SW bedrijven bij het aannemen van beeldbestekken en geeft gericht managementadvies aan organisaties die betrokken zijn in de openbare ruimte. Klik hier voor meer informatie over auteur Joris van Leeuwen

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.