Zoek Alle vacatures

Openbare ruimte

Door: REEF / 05 december 2014 / Bouw

Kennis delen in de openbare ruimte

De omvang van de openbare ruimte wordt vaak onderschat. Bovendien zijn gemeenten over het algemeen niet alleen verantwoordelijk voor de intichting, maar ook voor het beheer van de openbare ruimte. REEF ondersteunt de gemeenten bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte door specifieke kennis te delen. Ter illustratie beschrijven we een aantal projecten van REEF:

Directievoering en toezichthoudenREEF deelt kennis | groenbeheer

Toezichthouden op de kwaliteit van de openbare ruimte bij het aanleggen van glasvezelbekabeling. Controleren van de uitvoering van de aannemer en met name de herinrichting van de openbare ruimte. Afwijkingen vastleggen en bespreken met de aannemer (kwaliteitssturing).

Beheer stedelijk groen

Gedelegeerde en gemandeerde verantwoordelijkheid voor het stedelijk groen. Opzetten, plannen en bewaken van het jaarprogramma. Directievoering bij lopende onderhoudsbestekken en verandwoordelijkheid over diverse aanbestedingen.

Gebiedsbeheer

Beheer van openbare ruimte zowel op cultuurtechnisch als civiel vlak (groen, grijs én blauw). Toezichhouding en directievoering op infrastructurele projecten, zowel bovengronds als ondergronds (kabels en leidingen en riolering). Contact onderhouden tussen bewoners en medewerkers van de gemeente op diverse vlakken. Advies op het gebied van RAW en UAV. Ervaring met klachtenregistratiesystemen.

Werkvoorbereiding en uitvoering grootschalige uitbestede werken

Werkvoorbereiding en uitvoering van grootschalige uitbestede werken, coördinatie bij de uitvoering en aansturing hiervan. Voeren van overleg met bewoners en belanghebbenden over de uitvoering. Houden van toezicht en het voeren van een werkadministratie. Werk- en coördinatiebesprekingen houden met aannemers en bedrijven. Voeren van overleg met o.a. provincie t.a.v. grondwateronttrekking, hergebruik grond(stoffen) en uitvoering van vergunningsvoorwaarden. Werkzaamheden afstemmen met beleidsmedewerkers en directievoerders civieltechniek en cultuurtechniek.

Openbare ordeREEF deelt kennis | werken in de openbare ruimte

Bestuurlijk juridische beleidsadvisering Openbare Orde en Veiligheid. Opstellen en (regionaal) vaststellen van o.a. beleid seksinrichtingen, Wet Bibob, APV, prostitutie.

Algemeen juridische zaken en omgevingsrecht

Bezwaar- en beroepsprocedures WWB, inclusief ambtelijk horen. Adviseren in complexe (milieu) vergunning trajecten

Beleidsadvies

Strategisch beleidsadvies Handhaving Openbare Ruimte.

Wanneer u behoefte heeft aan expertise op het gebied van openbare ruimte is REEF u graag van dienst. Neemt u gerust contact op met Raymond Nijssen, senior projectmanager, voor een vrijblijvende kennismaking met onze diensten of een van onze specialisten. U kunt hem bereiken per telefoon op 040 29 46 888 of 06 525 350 53 of per e-mail via r.nijssen@reefbv.nl.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.