Zoek Alle vacatures

Omgevingsfactoren van invloed op bouwprojecten

Het realiseren van een bouwproject is al lang geen 'technisch gebeuren' meer. Het succes is mede afhankelijk van factoren zoals kwaliteit, tijd, geld en het 'umfeld'. Deze aspecten moeten in een vroeg stadium optimaal op elkaar worden afgestemd. Het managen van het proces is dus van groot belang.

Tijdens deze REEF-deelt-kennisbijeenkomst werd dieper ingegaan op de aspecten die direct invloed hebben op het verloop van een project: kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie. Scope en risico's zijn omgevingsfactoren die wat meer indirect van invloed zijn op een project. Ze zijn moeilijk beheersbaar en beïnvloedbaar maar kunnen wel tot een enorme vertraging en irritatie leiden en een bouwproject vertragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gemeente Eindhoven die heeft besloten om het langer dan tien dagen heien of damwanden intrillen heeft verboden. 

albert kivitsVic Kerkhoff (Wethouder Ruimtelijke Ordening in Best)

Welke invloed heeft de politiek op bouwprojecten? En hoe staan zij in dit proces?
Methodiek van 'integrale wijkontwikkeling' mondige burgers positief beïnvloeden door hen - vooral bij inbreidingslocaties -  vroegtijdig bij het totale (bouw en ontwikkel)proces te betrekken. Dat leidt onder meer tot meer betrokkenheid van de burgers (de belendende percelen), een beter inzicht in het beleidsproces, minder top down en meer bottom up en de win-win die daarvan het resultaat is. Bereidt u voor op het ergste!


Aansluitend hadden Misak Terzibasiyan  en  Emile van Vugt  van UArchitects de andere kant van de probleemstelling belicht onder de titel: Parachutespringen naar het Poldermodel.
De samenwerking en de wijze van communicatie tussen opdrachtgever , gemeente en betrokkenen omwonenden c.q. mondige burgers  bepalen  in grote mate het welslagen en het kunnen realiseren van projecten. 

Stelling:  Het is opmerkelijk dat nieuwe projecten die een maatschappelijk belang hebben vertraging oplopen door diverse aan inspraak gerelateerde aspecten.   Hiervan is de mondige burger die protest aantekent uiteindelijk zelf de benadeelde.


Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.