Zoek Alle vacatures

nieuwe Omgevingswet = cultuurverandering

Door: REEF / 07 november 2017 / Personeel en organisatie

De nieuwe Omgevingswet komt er. Volgens de huidige planning treedt deze in 2021 in werking. Er is momenteel nog veel onduidelijk, maar de richting die we uitgaan is helder. Tachtig procent van de verandering ten opzichte van de huidige wet heeft betrekking op houding en gedrag, ofwel een cultuurverandering. Het ontwikkelen van houding en gedrag is een proces van jaren. REEF-projectspecialist Annemie van Loon is HR-projectleider invoering Omgevingswet en momenteel actief op een project bij Waterschap Vallei en Veluwe. "Voorwaarde voor een succesvolle invoering van de nieuwe Omgevingswet is dat er verbinding wordt gelegd met andere ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken krijgt. Er moet sprake zijn van een duidelijke duiding, visie en richting", zegt Annemie. "Het gaat hier om een grote verandering die aanstuurt op samenwerking tussen overheden, een transparante overheid en ruimte voor initiatieven in het fysieke domein. Een omschakeling in denken en handelen van 'nee, tenzij...' naar 'ja, mits...'."

Anticipeert u ook al op de invoering van de nieuwe Omgevingswet? Annemie kan u hierbij ondersteunen. Per 1 januari is Annemi voor circa twee dagen per week beschikbaar om u te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe omgevingswet.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.