Zoek Alle vacatures

NEN 4400-01-certificering

Door: REEF / 28 november 2016 / Algemeen

Tijdens een periodieke controle heeft REEF bewezen te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan bedrijven die personeel ter beschikking stellen. REEF continueert daarmee de NEN 4400-01-certificering en opname in het register Normering Arbeid.

Bedrijven die personeel ter beschikking stellen dienen te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit. Deze eisen zijn vastgelegd in de norm NEN 4400-01.

De stichting Normering Arbeid ontwikkelde een keurmerk om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling: niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.