Zoek Alle vacatures

Kennis als antwoord op een veranderende markt

Antares is een middelgrote woningcorporatie met ongeveer 5.500 verhuur-ob­jecten dat wordt aangeboden aan alle doelgroepen. Dit aanbod bestaat uit eengezinswoningen, seniorenwoningen, woonzorgwoningen en appartementen. Naast het verhuren van woningen is Antares ook actief op het gebied van projectontwikkeling, verkoop en het beheer van verenigingen van eigenaren.
De kerntaak ligt echter bij verhuren.

Antares

Antares - Chris de Haart
De oorsprong van Antares ligt in Tegelen, Blerick en Meijel. In 2000 is Antares ontstaan uit een fusie van drie woningcorporaties, namelijk de Tegelse Bouw- en Verhuurstichting (Tegelen), Woningstichting Blariacum (Blerick) en Woningstichting de Horst (Meijel). De naam Antares is afgeleid van de helderste ster van het sterrenbeeld Schorpioen; Antares. Chris de Haart is Hoofd Bedrijfsbureau bij Antares. Hij is onder andere verantwoordelijk voor samenstellen van de meerjarenbegroting en contracten. Tevens is hij degene die op projectbasis specialisten van REEF inschakelt.

 

 

Van uitvoerend naar regievoerend


‘‘Een jaar of zes geleden ben ik door REEF benaderd met de vraag of zij iets voor Antares konden betekenen’’, legt Chris de Haart uit. ‘‘Op dat moment stonden wij als organisatie voor een koerswijziging. Van een uitvoerende organisatie met veel toezichthoudend personeel naar een meer regievoerende organisatie. Helaas ging dat gepaard met ontslagen, maar tegelijkertijd gaf het ons de kans om een efficiencyslag te maken. In die tijd hebben we bewust gekozen voor een ander beleid. Daarbij komt dat de
woningmarkt onderhevig is aan veranderingen. Als bedrijf willen wij graag innovatief zijn. Wij signaleren veranderingen dan ook vroegtijdig en garanderen zo een prima huisvesting voor onze huurders. Huurders in allerlei categorieën, zowel huishoudens met lage inkomens, als
met hogere inkomens. Maar ook senioren die graag zolang mogelijk op zichzelf willen blijven wonen. Om de verschillende doelgroepen goed te kunnen bedienen, ontwikkelt Antares andere woonvormen, nieuwe voorzieningen en betere dienstverlening. Als het nodig is, werken we hiervoor samen met betrouwbare partners.’’ 
 


Flexibiliteit en efficiency


Chris de Haart: ‘‘Om deze benadering optimaal in de markt te zetten is dus ook een optimale inzet van kennis en ervaring een vereiste.
Vandaar dat wij destijds en ook nu nog kennis inhuren op het moment dat we dat nodig hebben. Dat geeft ons de nodige flexibiliteit en
garandeert een zo effectief mogelijke inzet van medewerkers. Wij hebben bijvoorbeeld regelmatig behoefte aan technische mensen op het gebied van installatietechniek of bouwkunde. Maar niet voortdurend. Als je wisselende behoefte aan capaciteit in de hand kunt houden levert dat enerzijds een aanzienlijke besparing op en anderzijds heb je altijd juist die kennis in huis die je nodig hebt.’’Wederkerig


Kennis delen is overigens een wederkerig
fenomeen in de relatie van Antares en REEF. ‘‘We stappen over op een ander kwaliteitssysteem volgens de Boei-methode’’, besluit Chris de Haart. ‘‘Dit is een methode waarbij een aantal aspecten integraal benaderd wordt: brand, onderhoud, energie en wet- en regelgeving. Dat vraagt van REEF-specialisten dat die deze methode beheersen. In wezen vraagt Antares aan REEF om haar kennis op dit gebied zonodig te verwerven. Inmiddels is mij verzekerd dat de Boei-methode door de specialisten van REEF eigen wordt gemaakt."

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.