Zoek Alle vacatures

HR-projectmanagement in de zorg

hr-projectmanagement binnen de zorg


Klik hier voor meer informatie over auteur Maresa HeersminkHR-projectmanagement binnen de zorg


Zoals u weet hebben HR-afdelingen in toenemende mate een groot aantal projecten onder hun hoede.  Dit alles heeft te maken met het feit dat HR-afdelingen een steeds belangrijker rol innemen binnen de organisatie. Human Resource Management bestaat immers uit het inrichten van processen die te maken hebben met het optimaliseren van de organisatie en het optimaliseren van de prestaties van haar medewerkers. De vragen uit de organisatie kenmerken zich dan ook door het aanbrengen van verbeteringen van beloningsvraagstukken, functioneringsvraagstukken, reorganisaties, bezettingsissues en ontwikkelvraagstukken. De oplossingen die voor deze vraagstukken ontwikkeld worden, zijn vaak in de vorm van een project gedefinieerd. Door de belangen van de diverse partijen, de tijdsdruk en de randvoorwaarden is het noodzakelijk om met een gedegen projectplan te werken.

HR-managers zijn zich er in toenemende mate bewust van dat door projectmanagement op de juiste manier in te zetten, de prestaties en resultaten van de organisatie significant zullen verbeteren. Voor het behalen van het gewenste resultaat is daarbij gedegen kennis van projectmanagement noodzakelijk. Is de doelstelling helder vastgesteld en vastgelegd? Wie zijn de opdrachtgevers van het project? Aan wie en hoe wordt er over de voortgang gerapporteerd? Is er een heldere projectstructuur? Is er overeenstemming over de te bereiken doelen en de kosten? Zijn de doelen haalbaar in de (al dan niet) afgesproken tijdsspanne? Voor het behalen van het gewenste resultaat is gedegen kennis van projectmanagement een vereiste.

hr drukteMet name de zorg- en welzijnssector is een omgeving waar zich constant veranderingen aandienen. Naast het uitvoeren van al deze projecten heeft de afdeling HR ook een operationele taak te vervullen. De dagelijkse gang van zaken dient gecombineerd te worden met de uitvoering van de projecten. Daarnaast heb je te maken met een groep individuen die als een projectteam gaan samenwerken. Om de juiste resultaten te bewerkstelligen is heldere communicatie onmisbaar.  Daarnaast draagt het beschikbaar stellen en uitwisselen van kennis en ervaring bij aan de kwaliteit en effectiviteit van projecten.

Voortdurende, goed georganiseerde kennisoverdracht is het fundament onder de dienstverlening van REEF. REEF deelt haar kennis en ervaring continu. Twee weten meer dan één, kennis delen zorgt voor een win-win-winsituatie. De kennis wordt gedeeld zowel inhoudelijk als op projectniveau. REEF begint ieder project met een heldere projectomschrijving. Via glasheldere tussentijdse rapportages en nauwgezette voortgangsbewaking monitoren we het verloop én houden we alle betrokkenen op de hoogte. Daardoor weet u op elk willekeurig moment in welke fase een project zich bevindt. Op basis van een partnership denken we met u mee, analyseren we uw kansen en anticiperen we op uw wensen. En zit onze taak erop? Dan is onze kennis geborgd binnen uw organisatie. Dankzij een doeltreffende projectoverdracht die niets aan het toeval overlaat.  Zo halen we het maximale uit de aanwezige expertise en verbeteren we de doorlooptijd én het effect van projecten.

REEF heeft projectmanagementervaring binnen diverse disciplines. Met de opgedane projectmanagementervaring kunt u REEF inschakelen voor projecten die betrekking hebben op diverse HR-vraagstukken. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van:  managementdevelopment, performancemanagement, werving- en selectietrajecten, talentmanagement, reorganisaties, outsourcing, invoeren van processen en procedures, organisatieverandering, compensations & benefits, functiebeschrijvingen en competentiemanagement.Klik hier voor meer informatie over auteur Maresa HeersminkTerug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.