Zoek Alle vacatures

HR als businesspartner in tijden van reorganisatie

8 november jl. heeft REEF wederom een inspirerende REEF-deelt-kennis bijeenkomst georganiseerd op de High-Tech Campus te Eindhoven. De avond stond voor het vakgebied HR in het teken van ‘HR als businesspartner in tijden van een reoganisatie?
Evert van Dijk, Marcel van Brunschot en Jos Pieterse hebben middels een interessante en inspirerende presentatie een uitstekende invulling gegeven aan dit onderwerp.

De kickoff van deze inspirerende avond werd gedaan door Evert van Dijk. Evert is Manager CMT en heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de reorganisatie bij MSD. Het Lean principe en het Toyota productie systeem zijn de rode draad geweest voor de reorganisatie. Tijdens de presentatie heeft Evert laten zien hoe MSD te werk is gegaan en hoe en waarom ze bepaalde besluiten hebben genomen. Wat veel deelnemers niet wisten, is dat de reorganisatie tot veel efficiëntere en effectievere workflows heeft geleid. Hierdoor waren ze in staat om de productiecapaciteit aantoonbaar te vergroten. Om deze capaciteitvergroting te realiseren was meer personeel nodig, waardoor er minder personeel ontslagen is.Evert van Dijk, werkzaam als Manager CMT bij MSD

Evert van Dijk is verantwoordelijk voor de IPT van de Nuvaring. In de waarde stroom bewaakt hij de aspecten productieplanning, productie, productie kwaliteit, de MES, technische ondersteuning en de interne ondersteuning.

Hij begon bij MSD in 2002 als hoofd van de mechanical engineering van de afdeling onderhoud. In 2006 werd hij verantwoordelijk voor het opzetten en sturen van de gedecentraliseerde multidisciplinaire onderhoudsafdeling, die bestemd is voor geneesmiddelen productie met de focus op de interne klant. Begin 2010 nam hij deel aan het MPS reorganisatie team met het oog op organisatorisch design. Het MPS team heeft alle voorbereidingen gedaan voor de reorganisatie in mei 2011 met behulp van LEAN. Vanaf 16 mei 2011 is Evert hoofd IPT van de Nuvaring-afdeling.

Evert heeft een Master of Science-graad in Mechanical Engineering aan de TU in Eindhoven gehaald. Ook heeft hij een graad in Industrial Engineering. Voordat hij bij MSD begon heeft hij 12 jaar lang voor verschillende bedrijven die voedingsmiddelen vervaardigen gewerkt.

MSD was vroeger een functioneel georiënteerde organisatie.  De productieafdelingen hielden zich vooral bezig met de productietaken. De ondersteunende taken werden vooral uitgevoerd door andere functionele organisatieafdelingen. Na de reorganisatie werden de ondersteunende taken gecentraliseerd rond 1 productgroep. Deze groepen worden Integrated process teams genoemd (IPT’s).


Vervolgens heeft Marcel van Brunschot adviseur vanuit REEF, een presentatie gegeven over de werkwijze van de P&O afdeling van MSD tijdens deze reorganisatie. Tijdens deze presentatie werden vele discussies besproken zoals: wanneer gaan we het personeel inlichten? Hoe gaan we ze inlichten? Hoe worden ontslaggesprekken gepland? En wie gaan deze gesprekken voeren? Daarbij kwam ook nog eens bij dat de P&O afdeling snel en kordaat moest handelen gezien de korte tijd die zij tot hun beschikking hadden. Daarnaast is er ook gekeken naar nazorg en outplacement.


Marcel van Brunschot, werkzaam als HR-adviseur vanuit REEF

Na de opleiding HEAO bedrijfseconomie is Marcel van Brunschot gaan werken in de uitzendbranche. Hier is hij in contact gekomen met het HR werkveld. Vanuit de uitzendbranche is hij terecht gekomen bij een grote Amerikaanse onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen en produceren van geur,- en smaakstoffen.

Binnen dit bedrijf is hij als recruiter gestart, om daar vervolgens een opleidingenafdeling op te zetten. Daarnaast heeft hij hier enkele jaren geleden een model ontworpen voor talent development en is hij verantwoordelijk geweest voor een omvangrijk management development programma. In deze periode is de echte passie voor het HR-vak ontstaan. In die periode heeft Marcel de opleiding Personeel en Arbeid aan Fontys Hogescholen volbracht.

Na achtereenvolgens bij een zorginstelling en een grote aannemer als HR manager te hebben gewerkt is Marcel in 2008 voor zichzelf begonnen. In zijn periode van zelfstandigheid heeft hij inmiddels bij diverse bedrijven uiteenlopende opdrachten succesvol weten af te ronden. Bij de uitvoering van zijn opdrachten streeft hij een bijdrage aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen na. Momenteel is hij werkzaam bij MSD (voorheen Organon). Hier heeft hij een tweetal grote reorganisaties mogen begeleiden en uit mogen voeren. Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen zal hij u vertellen wat de rol van een HR-afdeling is bij een dergelijke omvangrijke reorganisatie. 


Tot slot heeft Jos Pieterse een presentatie gegeven. Hij is docent aan de Fontys Hogescholen en heeft een flinke dosis werkervaring die hij nu gebruikt voor zijn colleges. Tijdens zijn presentatie is hij verder ingegaan op gedrag en groepsgedrag bij veranderingsprocessen. Er werden vele discussies gestart met vragen zoals: Wat gebeurd er met de organisatie als er een reorganisatie gaande is? Hoe gaan medewerkers zich gedragen? En hoe ontstaat en herken je groepsgedrag? Deze discussie werd ondersteund door een kort filmpje waarin groepsgedrag  op een simpele, maar heel herkenbare manier werd getoond.

Vervolgens is er hij verder ingegaan op cultuurverschillen en verschillende manieren van denken. Daarnaast zijn er veel verschillende manieren van communiceren. Er zit een groot verschil van denken en communiceren tussen bijvoorbeeld een engineer en een manager. Jos heeft aan de hand van de presentatie hier een duidelijk beeld over gegeven. Zo heeft hij bij zijn onderzoeken onderscheid gemaakt tussen verschillende professionele culturen versus verschillende manieren van communiceren en dit schematisch uitgewerkt. Hierdoor werden de professionele culturen en communicatievormen in kaart gebracht en werd het hierdoor tastbaar en herkenbaar.
Kortom, het wat een inspirerende en succesvolle bijeenkomst.


Jos Pieterse, werkzaam als docent bij Fontys Hogescholen

Jos Pieterse is sinds 2 jaar werkzaam als docent/onderzoeker bij Fontys Hogescholen, Faculteit Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Hij verzorgt hier lessen in change management, personeelsmanagement en organisatiekunde. Tevens geeft hij les aan Masterstudenten van de Open Universiteit voor de module Implementation and Change Management.

Jos begon als technicus bij de Koninklijke Luchtmacht. Na zijn studie Bedrijfskunde is hij gaan werken bij Pentascope als senior adviseur. In 2006 en 2007 schrijft hij samen met collega’s twee boeken over Schitterend Organiseren. Deze visie beschrijft het organiseren waarin mensen en hun doelen, waarden, drijfveren en talenten centraal staan. Tijdens dit schrijfproces inspireert het gedachtegoed van Thijs Homan (organisatiedynamica) dusdanig dat Jos start met een promotietraject.
In het promotieonderzoek staat de vraag centraal hoe actoren in veranderingsprocessen betekenis geven aan datgene wat er gebeurd in de organisatie. Het onderzoek focust op de professionele cultuur en taal van managers, adviseurs en technici in complexe veranderingsprocessen bij drie Nederlandse profit bedrijven. Inmiddels zijn twee artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke journals en hoopt hij eind 2013 te promoveren.


De presentatie is voor u op aanvraag beschikbaar.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Ingrid Oerlemans, projectmanager divisie P&O of Jasper van Beersum, projectmanager divisie P&O

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.