Zoek Alle vacatures

Het Marktplaatsconcept, een nieuwe vorm van aanbesteding

marktplaatsconcept - europese aanbestedingEen nieuwe vorm van aanbesteden voor interimwerk, het Marktplaatsconcept, voldoet aan de Europese regelgeving voor het inkopen van personeelsdiensten. Bij het Marktplaatsconcept krijgt iedere partij die daar interesse in heeft, toegang tot de online marktplaats waarop de opdrachtgever zijn inhuurbehoefte bekend maakt. Organisaties als het UWV, de politie Amsterdam-Amstelland en een aantal gemeenten hebb en er al een paar jaar ervaring mee.

Het Marktplaatsconcept krijgt steeds meer aandacht en wellicht ook snel meer navolging. Maar niet alleen de overheid, ook het bedrijfsleven toont grote belangstelling voor dit concept. Michel Matthijssen stond aan de wieg
van de ontwikkeling van dit inkoopproces bij de Politie Amsterdam-Amstelland. Hij brengt zijn kennis van aanbestedingsprocessen en regelgeving samen met software-engineering in het kersverse Capshare. REEF gaat een partnership aan met Capshare om ook het bedrijfsleven de voordelen van dit inkoopproces aan te kunnen bieden. Michel Matthijssen legt uit wat de voordelen van het Marktplaatsconcept zijn.


Achtergrond Marktplaatsconcept


‘‘Het idee achter het Marktplaatsconcept is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod’’ legt Matthijssen uit. ‘‘Ik was als inkoopadviseur bij de politie op zoek naar een manier om de inkoop van tijdelijk personeel te verbeteren. Dit binnen de kaders van de Europese richtlijnen voor het inkopen van 2b-diensten: inhuur van personen. Hoewel voor 2b-diensten een ‘verlicht regime’ geldt ten aanzien van Europees aanbesteden blijven -in mijn optiek- aspecten als ‘transparantie, rechtmatigheid en niet-discriminerend’ primaire voorwaarden als het gaat om het inkoopproces rondom het tijdelijk inhuren van personen.’’

 


Niet-discriminerend


‘‘In die laatste voorwaarde (niet-discriminerend) zag ik bij traditionele aanbestedingen van raamcontracten inhuur een knelpunt’’, aldus Matthijssen. Eigenlijk konden alleen de grote bedrijven meedoen bij deze aanbestedingen, onder meer vanwege bijvoorbeeld de omzeteisen die bij Europese aanbestedingen aan ‘inschrijvers’ gesteld (moeten) worden. Wie tijdelijk een organisatieadviseur of een jurist nodig heeft, zit meestal vast aan lopende contracten met relatief grote adviesbureaus. Daarmee vallen kleine bureaus, of ZZP-ers buiten de boot, terwijl ze wat kwaliteit betreft niet voor hun grote broers hoeven onder te doen. Met het Marktplaatsconcept worden ‘inhuuropdrachten’ in een speciaal daarvoor ontwikkelde applicatie online aangeboden als ‘losse opdrachten’, waardoor deze ook binnen het bereik van kleine bureaus en ZZP-ers komen.’’


Procesbeschrijving Marktplaatsconcept


Matthijssen: ‘‘De recruiter stelt met de (interne) klant een functieprofiel op en bepaalt daarbij selectiecriteria, opleidingseisen en wensen,
certificaten, relevante werkervaring, etc. Binnen de applicatie worden door de recruiter - vooraf - aan deze selectiecriteria waarderingen toegekend. Zelfs voorkeuren wat betreft afstand tot het werk, vervoersmiddel kunnen als ‘harde’ selectiecriteria worden meegenomen. En, last but not least, wordt ook de ‘inschrijfprijs’ in een vooraf ingestelde verhouding ‘meegewogen’ binnen de applicatie, bijvoorbeeld voor 30% met een vooraf bepaald maximum dagtarief. Het proces begint met het vullen van de database. Je moet potentiële leveranciers natuurlijk eerst laten weten dat je een marktplaats begint. Zij kunnen zich vervolgens online inschrijven. Dat is heel eenvoudig en laagdrempelig. Potentiële leveranciers moeten aangeven de ‘huisregels’ en het contract van de opdrachtgever te accepteren. ZZP-ers moeten bijvoorbeeld aangeven of ze een VAR hebben. Alles werkt online en met gebruiksvriendelijke invoerschermen.’’


Michel MatthijssenGelijke kansen


Leveranciers en ZZP-ers moeten bij hun inschrijving aangeven in welk soort opdrachten zij geïnteresseerd zijn. Als de organisatie dan vervolgens een concrete opdracht heeft, krijgen de desbetreffende leveranciers een e-mail en kunnen ze een offerte indienen. Uiteraard dient bij aanmelding wel te zijn voldaan aan bepaalde eisen (beschikken over VAR en verzekering bijvoorbeeld). Eenmaal aangemeld maakt een zelfstandige evenveel kans op gunning van een opdracht als een grote detacheerder. Ook vragen van leveranciers over de functie kunnen digitaal en binnen de applicatie gesteld worden. Binnen de applicatie wordt deze informatie beschikbaar voor alle leveranciers die een afschrift van de vragen en antwoorden ontvangen, vergelijkbaar met een Nota van Inlichtingen. De applicatie verwerkt - na de sluitingstermijn - vervolgens alle ‘inschrijvingen’ en komt op basis van de criteria, geautomatiseerd tot een selectie van bijvoorbeeld de top 5. Daarna komt de recruiter pas weer in beeld. Deze toetst dan ‘de top 5’ op juistheid, controleert onderliggende certificaten en diploma’s, en checkt referenties. Vervolgens plant de recruiter gesprekken met de top 5, en beoordeelt in de verdere selectie de ‘softe’ kanten van het gevraagde profiel, afgezet tegen de competenties van de kandidaten. ‘‘Na afronding van de gesprekken wordt binnen de applicatie een motivatie voor de uiteindelijke selectie van de kandidaat ingevoerd’’, besluit Matthijssen. ‘‘Met een enkele druk op de knop kunnen na afronding van de selectie alle leveranciers die op de tijdelijke vacature hebben ingeschreven worden geïnformeerd over de ‘gunning’. Daarmee is het gehele inkoopproces binnen de applicatie vastgelegd, het inkoopproces is daarmee zeer transparant, rechtmatig en non-discriminair.’’


Voordelen Marktplaatsconcept voor opdrachtgevers


  • Een organisatie moet altijd eerst bepalen welke strategie ze inzet. Als je een langdurige relatie met een bureau wilt aangaan, kun je dat beter in een mantelcontract onderbrengen. Als je tijdelijk extra mankracht wilt, is een marktplaats sneller en flexibeler.
  • Een groter aanbod en daarmee meer keuze en een betere kwaliteit onder de kandidaten. Doordat de procedure voor iedereen bereikbaar wordt, is er een groter aanbod dan voorheen, met daarbij in de meeste gevallen ook beter passende kandidaten dan vanuit de portefeuille van de grotere bureaus werden aangeboden. Matthijssen: ‘‘Bij de Politie zijn we gestart met 300 potentiële leveranciers, maar het is toch een sneeuwbaleffect. Binnen een half jaar hadden we 1200 potentiële leveranciers in de database.’’
  • Kosten. Bij een voldoende aanbod aan vacatures kost het gebruik van de applicatie per vacature nog maar de helft van wat een
    advertentie in de krant kost. Ook de uiteindelijke prijs is ca 30% lager dan het prijspeil dat volgens de raamovereenkomsten werd bereikt.
  • De korte doorlooptijd is een belangrijk voordeel, een functie kan op deze manier binnen 7 tot 9 dagen gegund worden. Ten opzichte van een Europese aanbesteding een gigantische tijdwinst.
  • Digitale verwerking bulkgegevens. Matthijssen: ‘‘Als je bedenkt dat er op een gemiddelde vacature zo’n 80 sollicitanten reageren, zit er dus een enorme tijdwinst, er hoeven geen stapels met CV’s doorgeakkerd te worden. Dit doet de applicatie.’’
  • Ook belangrijk, een bepaalde kandidaat kan niet meer voorgetrokken worden, immers de applicatie maakt een 100% geautomatiseerde voorselectie. Daarnaast zijn er binnen de applicatie allerlei beveiligingen mogelijk tegen beïnvloeding (zoals afgeschermde kandidaatgegevens, digitale kluis etc).


Het Marktplaatsconcept. Iets voor uw organisatie?


U kunt in de nabije toekomst gebruik maken van onze diensten als het gaat om het beheren van een Marktplaatsapplicatie. Doordat REEF voor meerdere opdrachtgevers werkt, zijn de kosten laag. Onze kennis zit in het scherp
krijgen van de functieomschrijvingen en de wensen en eisen daarbij. Ook de uiteindelijke selectie blijft vakwerk. Het matchen van uw vraag aan de beste kandidaat is en blijft onze expertise en blijft één van de belangrijkste stappen in elk inhuurproces. Heeft uw organisatie belangstelling in het Marktplaatsconcept, neemt u dan contact op met Fred Tosserams van REEF.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.