Zoek Alle vacatures

Grensoverschrijdend kennis delen - kennismigratie heel normaal

kennismigratie - Bruno FrackowiakIn 1666 werd door koning Lodewijk XIV de Académie des Sciences (de Franse academie van wetenschappen) gesticht. Hij zag al vroeg het belang in van wetenschappelijke kennis en het behoud daarvan. Anno 21e eeuw speelt behoud en ontwikkeling van kennis ook in ons land een belangrijke rol voor onze economie en welvaart.

En - net zoals Lodewijk XIV - zien Nederlandse multinationals zoals bijvoorbeeld Philips en ASML het vergaren van kennis in breder perspectief. Ze kijken ook veel verder dan de landsgrenzen. Er is op Nederlandse universiteiten namelijk onvoldoende ‘aanwas’ van technisch wetenschappelijk talent om de pensioengolf van de babyboomers op te kunnen vangen. Ook de overheid ziet dit en denkt mee over het behoud van onze welvaart op lange termijn. In juli 2010 stemde de Eerste Kamer dan ook in met het wetsvoorstel Modern Migratiebeleid, die het simpeler maakt voor kennismigranten een verblijfsvergunning te krijgen - mits ze aan de criteria voldoen.


Soepelere uitwisseling

Kennismigrant is overigens geen mooie term, want het gaat immers gewoon om mensen die net als iedereen een interessant en uitdagend leven willen. En daarbij een goede toekomst voor henzelf of het gezin. Maar, deze nuancering ten opzichte van andere migranten is wel belangrijk; kennismigratie is namelijk
sinds 2004 expliciet als wenselijk benoemd in de Regeling Kennismigranten. Het aanmoedigingsbeleid werkt; in 2005 werden volgens cijfers van het ministerie van Justitie 1.600 kenniswerkers toegelaten, drie jaar later waren dat er al 6.650. Een flinke dip in 2009 had alles te maken met de crisis. Ook REEF is gebaat bij de soepelere uitwisseling van kennismigranten. Een voorbeeld daarvan is Bruno Frackowiak, een jonge ambitieuze wetenschappelijk onderzoeker van Franse origine. Zijn carrière voldoet aan de criteria zoals gesteld in de Regeling Kennismigranten. We treffen hem op de High Tech Campus in Eindhoven, waar hij in dienst van REEF, sinds 6 maanden werkzaam is bij Philips Applied Technologies. Het gesprek gaat over het delen van kennis op internationaal niveau.


Crossovers tussen industrieën


Bruno heeft jarenlang gewerkt in diverse internationaal samenwerkende laboratoria gericht op de lucht- en ruimtevaartindustrie. Bij Philips Applied Technologies wordt zijn expertise van het analyseren van meetgegevens gebruikt bij onderzoeken naar complexe processen op moleculair niveau. Ook vindt er kennisuitwisseling plaats tussen industrieën zoals bijvoorbeeld tussen de automotive- en luchtvaartindustrie. Bij de TU in Darmstadt werd bijvoorbeeld onderzoek verricht naar verdampingsprocessen, en de overgang van een vloeibare naar een gasvorm tot op moleculair niveau. De analysemethode was ook min of meer direct toepasbaar in de automotive-industrie vanwege de parallel met processen in motoren.


Kennis als bagage


‘‘Sommige onderzoeken zijn in opdracht van een specifieke klant uitgevoerd en daarom exclusief’’, aldus Bruno. ‘‘Bepaalde kennis kan geheim zijn en deel je niet met andere werkgevers. Vaak heb je er ook maar een klein onderdeel van een totaal onderzoek uitgevoerd. Maar het zijn vooral de analysemethoden waar je als onderzoeker ervaring mee opdoet en die je meeneemt naar een nieuwe werkplek. Zoals de kennis van hoeveel gegevens je moet analyseren voor een betrouwbare uitkomst. Mijn kennis over simulatiemodellen en optische meettapparatuur is vaak niet onderzoeksgebonden. Maar ieder onderzoek wil een betrouwbaar resultaat, zonder daarbij teveel te analyseren. Onderzoek is in deze sector is immers zeer kostbaar. Die ervaring helpt, ook weer hier bij Philips, in die zin breng ik letterlijk kennis mee.’’


Reizen en talen


‘‘Ik heb vaak gewerkt met simulatie- en meetapparatuur die niet in het onderzoekslab zelf staat, maar in een ander land. Dus reis ik nogal eens. En soms zijn er internationale workshops om kennis uit te wisselen. Meestal is de voertaal Engels, maar het is in je voordeel om de taal te spreken van het land waar je werkt. Ik ben bezig met cursussen voor verbetering van mijn Nederlands, ik zie daarin veel vergelijking met de Duitse taal. Een specialisatie naar het vakjargon met gerichte cursussen vergemakkelijkt de communicatie met vakgenoten. Hierin word ik ondersteund door REEF’’.


Cultuurverschillen in onderzoeksmentaliteit


Bruno geeft aan dat hij wel verschillen ziet tussen verschillende laboratoria, maar dat die verschillen niet zozeer te maken hoeven te hebben met het land waarin dat lab ligt. ‘‘In alle onderzoekslaboratoria zie je wel internationaal samengestelde teams, met onderzoeken in het Engels. Meer verschillen in mentaliteit zijn er tussen een aan een universiteit verbonden onderzoekslaboratorium en een lab dat direct werkt voor de industrie. De deadlines zijn bij
industriegerichte laboratoria harder dan deadlines bij universiteiten met onderzoeken die ook bedoeld zijn voor wetenschappelijke publicatie.’’ Daarbij signaleert Bruno een - nauwelijks te benoemen - verschil tussen Nederland en Duitsland als het gaat om ruimte voor dialoog met vakgenoten. ‘‘Nederland is iets vrijer. Het voordeel daarvan is dat je je veel sneller ontwikkelt, dan wanneer je alleen werkt. De inrichting van de High Tech Campus nodigt daartoe ook uit, met gemeenschappelijke voorzieningen, zoals lunchrooms, het park, sporttfaciliteiten etc. Vergeleken met mijn ervaringen in Duitsland is hier ook meer ruimte voor afstemming met opdrachtgevers. En mocht een deadline in het geding komen, dan is men hier iets meer geïnteresseerd in de achtergronden daarvan. Het zijn overigens maar kleine verschillen, toch dragen die bij aan een betere kwaliteit van de onderzoeken.’’


Ondersteuning vanuit REEF


Philips Applied Technologies is gevestigd op de High Tech Campus. Bruno woont in Eindhoven in een appartement vlakbij het centrum. De stad spreekt hem aan vanwege het internationale karakter. Op straat zijn de mensen ontspannen en de stad is ingesteld op mensen uit andere landen. REEF-projectmanager Sander van der Maat heeft hem onder andere geholpen met woonruimte. ‘‘Ondersteuning en begeleiding vanuit REEF maakten de overstap makkelijker, want het is niet zomaar iets om te verhuizen. Vanuit mijn appartement heb ik nu een uitvalsbasis om rustig op zoek te gaan en me verder te oriënteren op een nieuwe woning. Voorlopig zal ik hier blijven, het bevalt me goed!’’

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.