Zoek Alle vacatures

Fit door de crisis

In de REEF-deelt-kennisbijeenkomst Fit door de crisis, stond het nut en de noodzaak van een gemeentelijk arbeidsmarktbeleid centraal.

Gespreksleider deze avond was de heer Albert Kivits, hoofd sector Economie en Cultuur van de Gemeente Eindhoven. 

albert kivitsAlbert Kivits (1968)

Studeerde bestuuskunde (1992) aan de Erasmus Universiteit , publiceerde over gemeentelijke herindeling (1991) en volgde enkele postdoctorale opleidingen op het gebied van grootstedelijk bestuur . Hij vervulde zijn militaire dienstplicht (1993) en doorliep daarna een carrière in het openbaar bestuur van beleidsmedewerker bij  gemeente Veldhoven, deelgemeente Charlois, gemeente Kampen en in 1996 werd hij strategisch beleidsadviseur bij provincie Utrecht voor college van gedeputeerde staten en directie.  Van 1999 tot en met nu vervulde hij directie/managementfuncties bij een regionaal samenwerkingsverband en diverse gemeenten. 
Sinds 2006 werkt hij bij gemeente Eindhoven als hoofd economische zaken en per 1 januari 2009 als sectorhoofd Economie en Cultuur.De bijeenkomst bestond uit twee sessies, onderbroken door een korte pauze:

Crisis-aanpak in Zuidoost Brabant: dempen én leren
• Aanpak op landelijk, regionaal en stedelijk niveau
• Betekenis van gemeentelijke dienstverlening: Ondernemersplein en Werkplein Mercado
• Actieplan Arbeidsmobiliteit
• Actieplan Jeugdwerkloosheid
• Leerpunten

Strategisch arbeidsmarktbeleid: regionale arrangementen voor het behoud van kennis
• De noodzaak van samenwerking (Triple helix)
• Rol van de lokale en regionale overheid
• Internationalisering en het vestigingsklimaat:
• De kennisinfrastructuur
• Campus internationale school Eindhoven
• Expat center brabant
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.