Zoek Alle vacatures

Een nieuw hart voor een historische stad

In Delft wordt een stedenbouwkundig project uitgevoerd dat het centrum van deze stad een volledig nieuw aanzien geeft.
Een project dat - zeker voor Delftse begrippen - zijn weerga niet kent. Kern van dit project is de aanleg van een spoortunnel waardoor het treinverkeer niet meer door de historische binnenstad rijdt, maar eronder.

spoortunnel Delft historische binnenstad


Enorme impuls

We spraken met projectdirecteur Peter Gossink en met REEF-projectspecialist Joop van Doorn over deze indrukwekkende ontwikkeling.
Joop van Doorn: ‘‘Het huidige treinviaduct in
het centrum levert overlast op en het is niet berekend op het toekomstige treinverkeer. Het viaduct door Delft is nu als een flessenhals in het drukste spoortraject in de Randstad, met 350 treinen per dag. Het is een milieuknelpunt: het treinverkeer op het viaduct levert veel geluidsoverlast op voor de omwonenden. Verder vormt het een barrière in de stad, het ontsiert het historische stadsbeeld en het levert veiligheidsrisico’s op. Het Delftse station is krap en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De aanpak van de zogenaamde Spoorzone rekent af met deze bezwaren en geeft het centrum een enorme impuls.’’


Combinatie CrommeLijn

‘‘ProRail heeft in 2008 de bouw van de spoortunnel Delft gegund aan de Combinatie
CrommeLijn VOF (CCL)’’, legt Peter Gossink uit. ’’De opdracht aan CCL bestaat uit de bouw van een spoortunnel van 2,3 kilometer, een ondergronds
station, een parkeergarage langs de Spoorsingel, het bouwrijp maken van het gehele plangebied en de uitvoering van een groot deel van de openbare ruimte. Het consortium CCL bestaat uit Aannemingsmaatschappij CFE NV, Mobilis BV (Haverkort Voormolen) en Dura Vermeer Groep NV. In dit consortium is veel ervaring vertegenwoordigd als het gaat om ondergronds bouwen en het bouwen van diepwanden in het bijzonder.’’


Hoogste bouweisen

Peter Gossink en Joop van Doorn
De spoortunnel gaat dwars door Delft en loopt langs enkele monumentale of op staal gebouwde panden. Dit stelt hoge eisen aan de bouwmethode en het vakmanschap, waarmee deze wordt uitgevoerd. Voor het grootste gedeelte van de bouw van de spoortunnel wordt gebruikt gemaakt van de ‘wanden-dakmethode’ in combinatie met diepwanden. Dit is een trillings-en geluidsarme bouwmethode. Bovendien is er relatief weinig ruimte nodig en is de bouwput vrij snel weer dicht. Sommige plekken van het tunneltracé lenen zich niet voor het aanleggen van diepwanden, zoals bij de tunnelmonden. En door open water bijvoorbeeld. Op die plekken wordt de damwandtechniek gebruikt. Inmiddels is het stationsplein één groot bouwterrein. Hier worden zowel het ondergronds station, het nieuwe stadskantoor als de ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd.


Voordelen in veelvoud

De herontwikkeling van de Spoorzone in Delft zal uiteindelijk op alle fronten enorme voordelen bieden. Op de eerste plaats komt er een eind aan de overlast door het treinverkeer en wordt het drukke knooppunt ondergronds ruim van opzet en goed bereikbaar. Ook wordt de binnenring van de stad aantrekkelijker ingericht en is er ruimte voor nieuwbouw van woningen en kantoorruimte. Het nieuwe stadskantoor krijgt er vorm en wordt omringd door een aantrekkelijk stadspark op de spoortunnel. ‘‘Het zal voor zich spreken dat dit project een behoorlijke uitdaging vormt met een bijzondere moei-lijkheidsgraad’’, aldus Joop van Doorn. ‘‘Alle disciplines komen hier samen. Engineering, gewapend betonbouw en een deel infrastructuur en begeleiding. We zijn hier als een team bezig om dit project te realiseren binnen de gestelde kaders. Persoonlijk vind ik de grootste moeilijkheid de bereikbaarheid. De stad wordt over zo’n 2300 meter in tweeën gesplitst. Aan beide zijden daarvan moet de stad bereikbaar blijven. Wij moeten er tevens voor zorgen dat het dagelijks verkeer zo min mogelijk last van de werkzaamheden heeft. Ook als er calamiteiten gebeuren, zoals een verkeersongeluk of een brand waar de brandweer soms maar 12 meter heeft om te manoeuvreren. Ook dan moet het verkeer zijn weg kunnen vinden.

Tevens heb je omgevingsmanagement: omwonenden die niet om dit project hebben gevraagd, maar er wel dagelijks mee geconfronteerd worden. Zij hebben direct dagelijks overlast. Kunnen ze daar overheen kijken dan zien ze dat ze over een aantal jaar een prachtig nieuw centrum, dat optimaal bereikbaar is en waar bijvoorbeeld ook een heerlijke groenvoorziening komt.’’


Kennis op alle gebied

‘‘Een leuke bijkomstigheid van dit project is dat ik vroeger als aannemer voor Joop heb gewerkt’’, besluit Peter Gossink. ‘‘Nu werkt hij in opdracht voor mij, waarbij zijn onafhankelijkheid grote waarde heeft. Bovendien heeft hij een bepaalde senioriteit die je gewoonweg nodig hebt. Hij kent de juiste wegen door zijn ervaring die hij jarenlang heeft opgedaan in de wegenbouw. Juist die veelzijdigheid aan facetten van dit project maakt hem ideaal voor deze job. Je hebt te maken met milieuzaken, trein- en betonwerk, heiwerkzaamheden, waterhuishouding enzovoort. Zo heeft hij ook uiterst specialistische projecten gedaan als het aanleggen van relaishuizen: er moet een compleet nieuw station komen inclusief bekabeling en generatoren. Er zijn weinig mensen die op al deze terreinen kennis hebben. Wil je binnen de gestelde financiële kaders en de tijd het project afronden dan is de kennis van deze specialisten een van de succesfactoren.’’

 

Metamorfose in Delft

Naast de op zich al intensieve bouw van de spoortunnel, behelst het totale project meer. Zo wordt er tevens een nieuw stadskantoor gebouwd en worden er woningen gerealiseerd. Dit deel van de ontwikkeling is in handen van andere partners in het totale project. In het kort wat facts & figures:

Omvang Spoorzone 40 hectare
Spoortunnel 2300 meter lang (inclusief toeritten)
Vervoersknooppunt Stalling voor 5000 fietsen
100 P+R-parkeerplekken
Nieuwbouw 1500 woningen
Ruim 50.000 m2 kantoren (inclusief stadskantoor)
Stadspark 24.000 m2
Totale investering Circa 1 miljard euro (infrastructuur + vastgoed)
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.