Zoek Alle vacatures

Economische ruilverkaveling in de hightech-industrie

De NTS-Group in Eindhoven ontwikkelt en produceert mechatronische systemen voor onder meer de medische, semiconductor-, grafische, optische media- en nano-industrie. Deze techniek wordt onder andere toegepast in hoogwaardige (driedimensionale) printers en analyse-apparatuur. In de NTS-Group hebben 11 specialistische bedrijven (system-, part- en process- suppliers) de krachten gebundeld. Op deze wijze bieden ze opdrachtgevers belangrijke meerwaarden, zoals de optimale grip op technologie, kosten en logistieke prestaties.Economische ruilverkaveling: Van producent puur sang naar mede-ontwikkelaar

ehEric Hezemans is Managing Director binnen NTS Motion Systems. Hij ziet het bedrijf veranderen van een productie-organisatie naar een partner die ook onderdeel uitmaakt van het ontwikkelproces van haar opdrachtgevers, zoals ASML, Philps Medical, Agfa en Assembleon. ‘‘Enerzijds hebben we bedrijfsonderdelen die zich richten op productie, anderzijds hebben we een sterke ontwikkelafdeling. Om ook in de toekomst onze meerwaarde voor afnemers te bewijzen, wordt het belang van ontwikkelen, het co-design, steeds belangrijker. Daarmee zijn we als NTS een integraal onderdeel van productontwikkeling van onze opdrachtgevers en klanten. Dat we daarin het succes voor de toekomst zien, bewijst wel het feit dat we het afgelopen jaar zo’n tachtig ingenieurs hebben aangetrokken. REEF is daarbij overigens een partner die ons op incidentele basis tijdelijk personeel biedt. De wens van beide ondernemingen is deze relatie uit te bouwen naar een groter volume, maar door vooral beter na te denken over hoe je dat anders moet doen dan vroeger. REEF is een bedrijf dat hiervoor een open mind heeft, gevoel voor die noodzakelijke innovatie.’’


Strategische keuze


De stap naar ontwikkelen is ingegeven door een aantal factoren. Hezemans: ‘‘We merken dat dienstbaarheid op een gegeven moment afloopt. Een machine bouwen in opdracht is een statisch gegeven. De techniek daarvan kan door anderen worden gekopieerd en tegen een goedkoper uurtarief worden toegepast. Dat is een feit. Uiteindelijk zal deze markt voor ons in Nederland eindig zijn. Dit moeten we voor zijn: zorg dat je iets kunt wat iemand anders niet kan en waar de markt om vraagt of om gaat vragen. Van productie ook naar ontwikkeling dus. Daardoor zijn we minder afhankelijk van lokale traditionele klanten en zijn we in staat om onze positie te borgen Een partner als ASML ziet daarvan direct de meerwaarde: door in hun ontwikkelproces stappen te nemen, hoeven zij hier geen tijd in te steken. Een ijzersterk gegeven aangezien tijd de factor is die uiteindelijk succes bepaalt. Door aan ons parallel aan hun productontwikkeling onderdelen daarvan uit te besteden, kan de ontwikkeltijd van nieuwe technologie en producten sterk worden ingekort. Hierdoor is de terugverdientijd logischerwijs korter of begint eerder.’’


Miljardenbusiness


‘‘De voordelen voor een opdrachtgever als ASML is duidelijk’’, illustreert Hezemans. ‘‘Neem hun EUV machine, de nieuwste lithografiemachine die uitermate fijne elektronische onderdelen maakt voor bijvoorbeeld iPads. Zo’n machine kost 60 miljoen. De ontwikkeling van die machine kost 3 miljard. De ontwikkeling heeft zes jaar geduurd en het bouwen kost twee maanden. Elke stap in het ontwikkelproces die je kunt besparen, bijvoorbeeld door delen van die ontwikkeling in te kopen, vertaalt zich direct in efficiency en opbrengsten.’’


Kennis als product


Overigens heeft de rol als ontwikkelaar meer voordelen. Hezemans: ‘‘Door zelf bepaalde technologie te ontwikkelen, kunnen we de kennis die we hierbij opdoen en toepassen ook aanwenden om andere opdrachtgevers van dienst te zijn. Die techniek hoeft zich niet te beperken tot een specifieke machine of opdracht. Als wij het wiel uitvinden en daardoor hoogwaardige oplossingen ontwikkelen, hoeft een ander dat niet meer te doen. Zo vinden we als het ware vanzelf toepassingen waar opdrachtgEconomische ruilverkaveling in de hightech-industrie - NTS-groupevers tot op heden niet aan denken. Hierdoor worden we onafhankelijker van de huidige marktvraag en kunnen we inspelen op toekomstige behoeftes. Doordat we ook sterk inzetten op ontwikkelen, zien wij nu al dat een bepaalde techniek straks nog verder verbeterd kan worden. Zo werken wij bijvoorbeeld nu nog met nanometers: een miljardste meter. Ik zeg dat we gaan praten over nog kleinere eenheden. Een FEI elektronenmicroscoop werkt al met eenheden op het niveau van een atoom. Natuurlijk is er een natuurkundige grens, maar die is nog niet in zicht. Omdat we nu die kennis in huis hebben, kunnen we anticiperen op dit vooruitzicht en daardoor onze waarde als ondernemende supplier verstevigen. Wij nemen het voortouw zodat we onze opdrachtgevers sneller kunnen bedienen met de nieuwste technologie. Zo kun je onze kennis dus zien als ons belangrijkste product met onderscheidend vermogen.’’

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.