Zoek Alle vacatures

Demotie als alternatief voor ontslag

Door: REEF / 02 november 2017 / REEF geeft raad

Gedurende een dienstverband kunnen zowel de werkgever als werknemer tot de conclusie komen dat de werknemer niet meer functioneert in zijn huidige functie. Is dan ontslag de enige optie? Nee. Ook een demotie behoort tot de mogelijkheden echter dien je daar wel zorgvuldig mee om te gaan.

Een demotie kan een oplossing zijn indien een werknemer niet meer functioneert in de huidige functie of zelf de wens heeft om een andere rol, die bijvoorbeeld minder stress met zich meebrengt, te gaan uitoefenen. Er is geen wettelijke basis waarop een demotie gebaseerd is in tegenstelling tot ontslag. Echter heeft de Hoge Raad zich hierover wel uitgelaten en heeft aangegeven dat een (verplichte) demotie een grote impact heeft op de betrokken werknemer. Dit betekent dat een werkgever zorgvuldig moet zijn bij het toepassen van een demotie. De demotie is in principe een (voorstel tot) eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever aan werknemer. De Hoge Raad heeft aangegeven dat als een werkgever daartoe overgaat zij dit enkel kan indien:

  1. Er een aanleiding is om een voorstel tot demotie te doen;
  2. Het voorstel gezien de omstandigheden redelijk is; en
  3. het redelijk is dat de werknemer dit voorstel ook aanvaardt. In de lagere rechtspraak worden tevens de volgende maatstaven ook toegepast:
    1. er moeten bepaald goede redenen zijn dat een demotie plaatsvindt om deze stand te laten houden, en
    2. de maatregel moet proportioneel zijn in die zin dat demotie de enige mogelijkheid is (buiten ontslag).

Kanttekeningen waar een werkgever rekening mee moet houden zijn onder meer de positie van de werknemer in de organisatie. Bij een demotie van een leidinggevende komt bijzonder gewicht toe aan de voorbeeldfunctie die een werknemer heeft en hoe deze omgaat met het managementteam. Als er een ernstige tekortkoming is op deze gebieden dan kan een demotie gerechtvaardigd zijn.

Naast bijvoorbeeld een (ernstige) tekortkoming moeten er bijkomende omstandigheden zijn, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de werknemer is aangesproken op het niet functioneren en gekeken is naar de mogelijkheden tot verbetering.

Als er wordt overgegaan tot een demotie dan dienen de gevolgen ook redelijk te zijn. Gaat de werknemer terug in salaris, hoeveel schalen, is er een afbouwregeling en is deze redelijk? Als dat zo is dan kan demotie worden toegepast.

Uiteraard kan REEF geeft raad in dergelijke trajecten adviseren.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.