Zoek Alle vacatures

De rol van een kwaliteitsmedewerker

Door: REEF / 08 februari 2018 / Sociaal en juridisch

Perspectieven in een Wmo-team

Een Wmo-team bestaat bij de meeste gemeenten uit Wmo-consulenten en administratieve ondersteuning. Zij hebben hun handen vol aan inwoners te woord staan, overleggen en het bijhouden van de betalingen. Dat is hun hoofdtaak. Zij werken samen met de beleidsmedewerker Wmo en eventueel een kwaliteitsmedewerker.

Volgens Jurgen Habermas zijn er drie perspectieven te onderscheiden binnen een organisatie:

  • Bedoeling
  • Leefwereld
  • Systeemwereld

De bedoeling van een gemeente is om ervoor te zorgen dat er een optimaal leefklimaat is voor haar inwoners. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitvoeren van de Wmo. Consulenten gaan dan in gesprek met inwoners wanneer er ondersteuning nodig is. Dit wordt de leefwereld genoemd waarbij het met name gaat over het feitelijk gedrag en kenmerken van mensen. 

De Wmo-consulenten gebruiken werkprocessen om hun werk te structureren en registreren in een cliëntvolgsysteem. Dit is onderdeel van de systeemwereld; het is in feite een weergave van de leefwereld en is gemaakt ter ondersteuning. Het helpt de consulenten met het organiseren van hun taken. In onderstaande afbeelding heb ik de perspectieven in beeld weergegeven.

Taken van een Wmo-team

Een beleidsmedewerker schrijft beleid vanuit de wet en past deze aan op de behoeften van de stad of dorp. Daarentegen bekijkt een Wmo-consulent de situatie vanuit de cliënt en voert daarin gesprekken om te komen tot een passende oplossing. De kwaliteitsmedewerker heeft met name aandacht voor de overlapping van deze functies. Concreet betekent dit dat je eigenlijk de vertaalslag bent tussen beleid en uitvoering.

Als kwaliteitsmedewerker ben je bezig met het verbeteren van werkprocessen die een Wmo-consulent uitvoert. Daarnaast ben je de relevante ontwikkelingen (zoals jurisprudentie en signalen) aan het analyseren die van invloed zijn binnen het team van Wmo. Al met al een functie die voor Sandra op haar lijf is geschreven!

Wanneer is een kwaliteitsmedewerker succesvol?

In Sandra's visie komt een kwaliteitsmedewerker het beste tot z’n recht als er duidelijke afspraken zijn over het takenpakket. Zo weet iedereen wat er verwacht kan worden van een kwaliteitsmedewerker. Met de input van de teamleden gaat zij aan de slag en werken samen naar het resultaat toe. Conceptversies van de nieuwe beschikkingen, het maken van overzichten of ideeën: laat dat maar aan Sandra over. Ze pakt alle klussen op die bij de verbeteringen horen en dan kijkt ze samen naar de voortgang. Zo is iedereen betrokken, maar niet belast met het werk. Handig toch?

Op deze manier kan het Wmo-team verder met de dagelijkse gang van zaken en wordt er ondertussen gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen. Dit resulteert in tijdsbesparing van het werk van Wmo-consulenten en een verbeterde dienstverlening. Bovendien zorgt de kwaliteitsmedewerker ervoor dat het Wmo-team voldoet aan de huidige wet-en regelgeving. 

Waarom Sandra Heeren inzetten als kwaliteitsmedewerker?

Momenteel is Sandra beschikbaar als kwaliteitsmedewerker. In deze functie gaat zij proactief te werk binnen het Wmo-team en is ze in staat om zelfstandig na te denken over oplossingen. Collega’s van opdrachtgevers omschrijven Sandra als authentiek en nieuwsgierig. Zij wil graag een goed beeld hebben van casussen waarbij ze goed doorvraagt om de juiste informatie te verzamelen. Hierin gaat ze onbevooroordeeld te werk door een open houding en goed te luisteren. Op deze manier is zij in staat om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. Last but not least is Sandra humoristisch ingesteld, zodat er plezier op de werkvloer is met een informele sfeer. Dit zorgt ervoor dat lastige vraagstukken luchtig en bespreekbaar blijven.  

Daarom REEF!

Ook aan de slag met een kwaliteitsmedewerker? Sandra: "Ik ben momenteel per direct beschikbaar en lever graag mijn bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit binnen een Wmo-team. Via REEF, projectorganisatie in Eindhoven, heb ik de mogelijkheid om bij verschillende opdrachtgevers te werken. Door de korte lijnen met de projectmanagers van REEF kan er snel geschakeld worden. Ook worden er diverse trainingen aangeboden zoals gesprekstechnieken, veranderingen binnen de sector en persoonlijk leiderschap. Dit zorgt ervoor dat ik mijn kennis en competenties blijf ontwikkelen. Wil je meer weten over de mogelijkheden die ik te bieden heb? Neem dan contact op met Ilona Klerks, senior Projectmanager van REEF via i.klerks@reef.nl of bel naar 06-52663829." 

[1] https://www.socialevraagstukken.nl/systeem-en-leefwereld-hoe-de-kloof-te-dichten/

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.