Zoek Alle vacatures

De arbeidsrechtelijke gevolgen van het regeerakkoord

Door: REEF / 06 november 2017 / REEF geeft raad

Uit het regeerakkoord blijkt dat er op arbeidsrechtelijk gebied weer een aantal belangrijke zaken gewijzigd zullen gaan worden. Alhoewel de feitelijke uitvoering in de praktijk nog zal worden vastgesteld, hebben wij de belangrijkste gevolgen op een rij gezet.

De belangrijkste wijzigingen die zijn voorzien voor de periode 2017 tot en met 2021 zijn:

 • De ketenregeling van 24 maanden wordt weer opgerekt naar 36 maanden. De periode van 6 maanden om deze keten te doorbreken blijft gehandhaafd;
 • Recht op een transitievergoeding ontstaat vanaf dag 1 van het dienstverband en niet meer na verloop van 24 maanden en meer;
 • Voor de berekening van de transitievergoeding wordt niet meer gekeken naar de totale arbeidsduur maar wordt voor ieder gewerkt jaar gewerkt met 1/3 bruto maandsalaris als maatstaf, uiteraard blijven de huidige overgangsregelingen van toepassing;
 • Indien een werkgever met een werknemer direct een vaste arbeidsovereenkomst aangaat dan mag een proeftijd van 5 maanden gehanteerd worden;
 • Een tijdelijke overeenkomst van 2 jaar of meer mag een proeftijd hanteren van 3 maanden;
 • Qua ontslagrecht wordt cumulatie van gronden weer mogelijk, kortom gedeeltelijke gronden kunnen voor de rechter weer reden zijn om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe te kennen;
 • Kleine werkgevers (tot 25 medewerkers) zullen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer een loondoorbetalingsverplichting krijgen van 52 weken in plaats van de huidige 104 weken.

 Ook voor ZZP’ers zullen er een aantal belangrijke zaken wijzigen:

 • De Wet DBA zal afgeschaft worden;
 • Voor de beoordeling of er sprake is van een (fictieve) arbeidsovereenkomst zal gekeken worden naar het tarief van de ZZP’er in relatie tot de duur van de overeenkomst tot opdracht. Als er sprake is van een laag tarief en een lange duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie van het verrichten van normale bedrijfsactiviteiten dan zal dit (kunnen) leiden tot de conclusie dat er sprake is van een dienstverband. Het lage tarief wordt vastgesteld op de bandbreedte tussen 15 en 18 euro per uur. Ten aanzien van de duur wordt een contract langer dan 3 maanden als lang aangemerkt;
 • Voor ZZP’ers die een hoog tarief in rekening brengen (75 euro of meer) en een korte duur van de overeenkomst (één jaar of minder) wordt het mogelijk om te kiezen voor een opt-out mogelijkheid voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen.
 • Voor de overige ZZP’ers wordt een zogenaamde opdrachtgeversverklaring mogelijk gemaakt waarmee opdrachtgevers voor opdrachtverlening bij de Belastingdienst te horen krijgen of de onderhavige opdracht gevrijwaard wordt of niet.
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.