Zoek Alle vacatures

Checklist inrichten Sociaal Domein

Door: REEF / 19 oktober 2018 / Sociaal en juridisch

Per 1 januari 2019 wordt de vernieuwde meldcode ingevoerd. Beleid rondom de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en mishandeling is binnen het sociaal domein van belang. Door vroegtijdige signalering van hulpvragen, kunnen escalaties voorkomen worden.

REEF-projectspecialist Irma van Rijswijk is adviseur sociaal domein gemeenten. Zij heeft ervaren dat het bij veel gemeenten nodig is om het beleid rondom de vernieuwde meldcode te verbeteren. Niet alle medewerkers zijn bekend met de meldcode en/of voldoende ervaren om verschillende vormen van huiselijk geweld en mishandeling te kunnen signaleren en daar vervolgstappen op te maken. Het is daarom essentieel dat gemeenten zich hiervan bewust zijn en vervolgstappen maken om de veiligheid waar mogelijk te garanderen.

We delen daarom een korte checklist die essentieel is om het sociaal domein vorm te geven en in te richten, en om na te denken over het beleid dat nodig is:
Checklist

Het zorgdragen voor veiligheid van alle burgers, van jong tot oud, is een van de belangrijkste thema’s binnen gemeenten. Dit beleid wordt onder andere vormgegeven in samenwerking met Veilig Thuis, een expertisecentrum dat zich richt op huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenmishandeling partnergeweld en eergerelateerd geweld. 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.